“Što se tiče medijskih izvještaja o restauratorskim radovima na kripti šibenske katedrale a koji se u javnosti predstavljaju kao nezakonita gradnja biskupske grobnice, odgovorno izjavljujemo da su to bezočne laži i zlobna podmetanja. Svi istraživački, konzervatorski i restauratorski radovi koji se izvode već dugi niz na katedrali izvode se pod vodstvom i nadzorom Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Hrvatskoj. Sami istraživački radovi u spomenutoj kripti izvedeni su na izričiti zahtjev nadležnog konzervatora u sklopu konzervatorskih istraživanja i konstruktivne sanacije južnog zida katedrale. Južni zid katedrale u neposrednoj je blizini ostatka izvornog gradskog bedema. Taj uski pojas zemlje između gradskog bedema i južnog zida katedrale se je u nedavnoj prošlosti koristio za potrebe grijanja katedrale i tu je bio ukopan spremnik za gorivo koji je prigodom istražnih radova uklonjen zbog dotrajalosti. Također je cijelom dužinom uz zid katedrale bio glavni ventilacijski kanal koji je topli zrak uvodio u katedralu. Uklanjanjem spremnika i kanala koji već dugo nisu bili u upotrebi te iskopom radi istražnih radova temelja južnog zida otvoren je prostor u kojem su vidljivi ostaci južnog zida starije romaničke crkve sv. Jakova, ostaci gradskog bedema iz najkasnije 13. stoljeća te ostaci još starije građevine, koji se nalaze ispod bedema i zida romaničke crkve sv. Jakova.

Cijeli taj prostor po prijedlogu nadležnog konzervatora nje zatrpan nego je ostao prazan i sačuvan za moguću prezentaciju ili neku drugi namjenu, koja još nije u potpunosti definirana. Radovi su započeli Rješenjem Konzervatorskog odjela MK u Šibeniku izdanim 3. srpnja 2009. te su se odvijali uz stručni nadzor konzervatora te stručni nadzor ovlaštenog inženjera prema projektnoj dokumentaciji koja je sadržavala i projekt stabilnosti. Zbog nastalih nejasnoća MK je osnovalo Stručno savjetodavno povjerenstvo za radove na obnovi katedrale sv. Jakova u Šibeniku. Povjerenstvo se sastalo 4. srpnja 2014. g. u Šibeniku, utvrdilo činjenično stanje i dalo naputke za daljnji rad na obnovi.”