PetarFoto: IKA
Kongregaciji za kauze svetaca u Vatikanu u utorak 17. srpnja Generalna postulatura Družbe Isusove, koja vodi i kauzu za beatifikaciju sl. Božjega Petra Barbarića, predala je Poziciju o njegovim krepostima. Time je završen prvi i najvažniji dio njegova postupka za beatifikaciju, koji je u slučaju sluge Božjega Petra Barbarića trajao pune 74 godine tj. od 1938. kad je u Sarajevu otvoren postupak njegove beatifikacije. Na svečanosti predaje Pozicije u prostorijama Kongregacije sudjelovali su o. Zdislaw Kijas, relator kauze, o. Marc Lindeijer, tajnik Generalne postulature u Rimu, i o. Božidar Nagy, vicepostulator kauze sl. B. Petra Barbarića.

Pozicija je temeljni spis u kojem se na osnovu dokumenata procesa za beatifikaciju i brojnih prikupljenih svjedočanstava dokazuje da je sluga Božji Petar Barbarić posjedovao kršćanske kreposti u herojskom stupnju. Taj dokument sadrži 968 stranica a na njemu je posljednjih dvadesetak godina radilo desetak teologa i stručnjaka. Pozicija sada ide na proučavanje u Kongregaciji za kauze svetaca, gdje je najprije trebaju pregledati povjesničari, potom je trebaju proučiti teolozi i nakon njih komisija kardinala. Ukoliko izvještaji od sve tri skupine budu pozitivni, Papa potom potpisuje dekret o herojskim krepostima sluge Božjega, čime je otvoren put za službeno proglašenje blaženim sl. B. Petra Barbarića. (ika/bitno.net)