HBK

U organizaciji Hrvatske biskupske konferencije – Odbora za pastoral Roma u Učeničkom domu Marije Jambrišak u Zagrebu će se od 2. do 9. srpnja održati Romska odgojna zajednica.

Riječ je o specifičnom obliku odgojne, vjerske i obrazovne djelatnosti koji se organizira za djecu Rome u Hrvatskoj. Cilj je Romske odgojne zajednice: interkulturalni odgoj i obrazovanje, uz uvažavanje kulturne posebnosti Roma u pastoralnom djelovanju, u funkciji očuvanja nacionalnog identiteta Roma u Hrvatskoj.

Zadaci Romske odgojne zajednice su: omogućavanje romskoj djeci snalaženja u odnosu s drugim ljudima, doživljaj i prožimanje vlastitih i drugačijih kulturalnih obilježja; interkulturalni odgoj i obrazovanje, upoznavanje povijesti, tradicijskih i umjetničkih postignuća romskog naroda, te povezanosti različitih kultura; upoznavanje i otkrivanje vjere kroz zajednički život, poštujući vjersku tradiciju Roma, romski jezik i/ili dijalekt kojim govore; stvaralaštvo na romskom jeziku, te povezanost i međusobni utjecaj hrvatske i romske kulture; socijalizacija romske djece, obiteljski i zdravstveni odgoj.

Romska odgojna zajednica organizira se kao nacionalni i vjerski oblik odgoja i obrazovanja, a polaznici su djeca Romi iz župa/škola, katoličke vjere, i to u dvije odgojno-obrazovne skupine: 4.-5. razred, i 6.-7. razred.

Predavači i suradnici će biti Kristina Čačić, vjeroučiteljica, Jelena Čop, mr. Suzana Ivančić, Barbara Kušević, prof. pedagogije, dr. Koraljka Posavec, doc., dr. med. Lidija Srkoč-Majčica, pedijatrica i mr. Danijela Vrtiprah, a romski pomagači i animatori Sanela Balog, Melita Hrvatić, Dušan Ignac, Natalija Ignac, Lidija Petrović i Karla Tripalo. Voditeljica je programa s. Karolina Miljak, pedagoški voditelj i priprema programa dr. Neven Hrvatić, red. prof., ravnateljica mr. Suzana Ivančić.

U Romskoj odgojnoj zajednici realiziraju se odgojno-obrazovne i vjerske aktivnosti, slobodne aktivnosti, tematske aktivnosti te specifični sadržaji organiziranog boravka. Romski jezik i kultura, povijest i tradicija Roma, vjeronauk, zdravstvena kultura i obiteljski odgoj. Također se organiziraju i slobodne aktivnosti u vidu skupina: glazbeno-folklorna, literarna i novinarska skupina te likovna.

Bit će organizirana i Romska večer posvećena glazbi i poeziji Roma (specifičnosti romske glazbe u Hrvatskoj) te tematska radionica o Romima u Hrvatskoj uz sudjelovanje saborskog zastupnika Veljka Kajtazija.

Polaznici Romske odgojne zajednice pohodit će zagrebačku katedralu i crkvu sv. Marka, te sudjelovati na misi, a posjetit će i Muzej grada Zagreba, Hrvatski školski muzej, Zvjezdarnicu Zagreb, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Sljeme-Medvedgrad, Zoološki vrt, župu i samostan sv. Terezije od Djeteta Isusa – Klanjateljica Krvi Kristove.

Na kraju Romske odgojne zajednice održat će se prigodan program – završna večer tijekom koje će se predstaviti izvješće o radu i rezultatima Romske odgojne zajednice, bit će dodijeljena priznanja, a kulturno-zabavnim programom predstavit će se ostvareni rezultati slobodnih aktivnosti. Na završnoj večeri uz polaznike i predavače sudjelovat će predstavnici Odbora za pastoral Roma mjesne (romske) zajednice, gosti i roditelji polaznika.

Na to se naslanja i škola za roditelje, koja se u suradnji sa župama organizira prije i poslije Romske odgojne zajednice, sa željom da se roditelje sudionika potakne na aktivnije sudjelovanje. Neki od sadržaja škole za roditelje su “Od kulture i vjerovanja Roma do autentične vjere”, “Naša župa: mjesto vjere, susreta i dijaloga svih (Roma i ostalih župljana)”, “O obiteljskom odgoju i zdravstvenoj zaštiti djece”, “Obrazovanje i školovanje djece kao put integracije” i “Romska odgojna zajednica – Biti zajedno” (potreba, sadržaj i program)”. (ika/bitno.net)