PITANJE: Referendum krši ljudska prava?

ODGOVOR: Referendum ne krši ljudska prava. Upravo suprotno, referendum osnažuje sva ljudska
prava sadržana u Općoj deklaraciji UN-a i Europskoj konvenciji (koje su temeljni međunarodni
dokumenti o ljudskim pravima), pogotovo: “Svatko ima pravo sudjelovati u upravljanju svojom
zemljom neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika”, “volja naroda je temelj državne
vlasti” (Opća deklaracija, čl. 21.).

PITANJE: Referendum je homofoban i potiče homofobiju i nasilje!

ODGOVOR: To nije istina.Godina 2013. je godina građana u Europskoj uniji.

Referendum potiče građane da upoznaju svoja biračka prava, donesu odgovornu odluku i tako
sudjeluju u demokratskom životu svoje nacionalne zajednice.

Istraživanja pokazuju da poštivanje prava građana da slobodno izraze što žele u društvu u kojem
žive, poštujući ljudska i građanska prava svake osobe, unaprijeđuje toleranciju i sposobnost
društva da postiže sporazume.

PITANJE: Referendum je skup!

ODGOVOR: Da, žao nam je da se treba potrošiti toliko novaca kako bi građani natjerali počitičare da čuju što im govore.

U 5. mjesecu je trenutna vlast zbog svojih uskih interesa razdvojila izbore za EU i lokalne – na
razmak od tjedan dana. Tada su nam predsjednik Josipović i premijer Milanović objašnjavali da
demokracija ima svoju cijenu. Slažemo se.

Globus grupa (Jutarnji list) nije uplatila 600 milijuna kuna u proračun. Njihov dug, koji im aktualna
vlast plaća njihovo propagandno djelovanje, pokrio bi 20 referenduma…

Referendum je prvoklasan demokratski događaj. Država je dužna omogućiti svakom građaninu da
ostvari svoje biračko pravo.

PITANJE: Ovo je crkveni referendum! Iza referenduma stoji konzervativne snage i ultradesnica!

ODGOVOR: Građansku inicijativu „U ime obitelji“ podržale su sve veće vjerske zajednice u
Hrvatskoj, 5 parlamentarnih i 15 neparlamentanih stranaka, brojne udruge, pojedinci, obitelji, ljudi
različite nacionalnosti i svjetonazora. Svima nama je zajedničko da se slažemo kako je brak životna
zajednica žene i muškarca.

Referendum su podržali svi oni koji smatraju da hrvatski građani imaju pravo donijeti odluku na
prvom narodnom ustavotvornom referendumu.

Čak je i anketa HRT-a koji aktivno sudjeluje u jednostranoj protu-referendumskoj kampanji
trenutne vlade pokazala da će 40 posto birača SDP-a zaokružiti ZA – to samo potrvrđuje kako brak
kao zajednica žene i muškarca proizlazi iz vrijednosti, kulture i identiteta hrvatskog naroda.

PITANJE: Ima puno važnijih pitanja od ovoga – ljudi teško žive. Zašto se time ne bavite?

ODGOVOR: Slažem se s Vama. U ovoj teškoj gospodarskoj situaciji u kojoj se aktualna vlast ne bavi
svojim poslom već nasilnim preodgajanjem građana i ideološkim redefniranjem društva – ima jako
puno problema. Mi ih ne možemo odmah sve riješiti. Ljudi nam se javljaju sa raznim, odličnim
prijedlozima što se sve može napraviti za opće dobro našeg društva i naroda. No, mi prvo moramo
završiti posao koji smo započeli. Redefinicija braka koju vlada i agresivne lobističke grupe nastoje
provesti ugrožava ne samo zakonske stabilnosti bračne zajednice, nego i temeljnih prava građana
RH, koji nisu ovlastili svoje predstavnike za takvu redefiniciju. Građani imaju pravo suvereno izraziti
svoju volju putem referenduma.

PITANJE: Brak je samo naziv

ODGOVOR: Životna zajednica žene i muškarca nije samo neko ime, nego životna stvarnost koju živi
1 91 8974 osoba u Hrvatskoj. Čak 90 posto očeva i majki odlučuje svoju djecu roditi u braku ili čak 90% djece u Hrvatskoj se rađa u braku.

Brak ima posebnu ulogu u opstanku i razvoju svakog društva – zato treba biti pod posebnom
zaštitom države. Već u Rimskom zakonu institucija braka se definira kao zajednica u kojoj se
muškarac i žena ujedinjuju radi dobivanja potomstva. Kao zajednica žene i muškarca, brak ima
potencijal podizanja novih naraštaja koje je društvo dužno štititi.

Osim toga niti jedna kultura u povijesti čovječanstva nije izjednačila životnu zajednicu žene i
muškarca s homoseksualnom vezom.

PITANJE: Izjednačavanje braka i homoseksualne veze ne utječe na vaš život, zar ne?

ODGOVOR: Izjednačavanje braka i homoseksualne veze imalo bi za posljedicu umanjivanje
temeljnih sloboda svih građana RH, izraženih u Općoj deklaraciji i Konvenciji (kao što je to primjer
u drugim zemljama).

PITANJE: Pravo da se istospolna veza izjednači s brakom je ljudsko pravo. Zašto ih diskrminirate?

ODGOVOR: U obiteljskom zakonu koji je donijela vlada Ivice Račana 2003. Godine stoji da je brak
životna zajednica žene i muškarca. Ako je to tako, zašto se GONG i SDP nisu do sada bunili zbog
diskriminacije Obiteljskog zakona?

Prema hrvatskom Ustavu, Obiteljskom zakonu, Općoj deklaraciji o ljudskim pravima i Europskoj
konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda to nije ljudsko pravo. Temeljno ljudsko
pravo je pravo žene i muškarca da sklope brak i osnuju obitelj bez ikakvih ograničenja glede rase,
nacionalnost ili vjere. Kako govore navedeni dokumenti.

PITANJE: Djeci je potrebna ljubav. Svejedno je odgajaju li ih dvojica muškarca i dvije žene ili otac i majka!

ODGOVOR: Sve više istraživanja potvrđuje da djeca odgajana u homoseksualnim vezama imaju niz
poteškoća koja nemaju djeca koju odgajaju njihovi roditelji. Stoga, ne možemo eksperimentirati s
djecom kako bi se homoseksulani parovi osjećali sličnije s prirodnim obiteljima. Dijete ima pravo
znati tko su mu otac i majka.

PITANJE: Za dijete bi bilo bolje da je kod homoseksualnog para koji ih voli nego u domu?

ODGOVOR: U RH na jedno dijete koje se može posvojiti čeka šest bračnih parova koji ga žele.
Osim toga, centri za socijalnu skrbu u ime društva i države, u nekim određenim situacijama
procjenjuju da je za djete bolje biti u domu nego kod bioloških roditelja. Budući da je u tim
trenutcima u interesu djeteta. Jednako tako nije u interesu djece da ga posvojajaju homoseksualni
parovi.

PITANJE: Kako izjednačavanje homoseksualne veze i braka ne utječe na moj ili tuđi brak?

ODGOVOR: Na sve utječe ako se nezaštićena djeca zbog zakona koji dopušta posvajanje
homoseksualnim parovima zatvaraju sirotišta koja zbog svojih uvjerenja kako je potrebno štititi
interese djece zatvaraju vrata kako nebi davala djecu na posvajanje homoseksualnim parovima.
Takvi slučajevi su već poznati u Kanadi gdje se zatvaraju katolička sirotišta.

Osim toga, takve odredbe prisiljavaju državne službenike – matičare na sudjelovanje u „sklapanju
braka“ između dviju homoseksualnih osoba. Oni se u tim slučajevima neće imati pravo pozvati na
priziv savjesti iako se to možda protivi njihovim uvjerenjima.

Također će takve odredbe omogućiti promoviranje homoseksualnih veza i braka kroz obrazovni
sustav. Kao što se već događa u nekim saveznim državama SAD-a gdje se u vrtićima čitaju bajke o
ljubavi između dva princa ili princeze.

Utječe i na pojam očinstva i mjačinstva, jer se u tim slučajevima zahtjeva od države da se u svim
službenim formularima i dokumentima izbace pojmovi otac i majka a uvedu roditelj 1 i roditelj 2.
U državama u kojima je izdjenačena homoseksualna veza i brak, „lječenje nepolodnost“ lezbijskog
para putme umjetne oplodnje se financira iz tvog i mog poreza. Osim toga, ta djeca su od početka
osuđena na rast bez oca.

Zbog želje za djecom koju homoseksualni parovi ne mogu sami imati, raste potreba za „surogat
majčinstvom“ tj. Iznajmljivanjem maternica koje nose i rađaju djecu, bogatim homoseksualnim
parovima.

Osim svega navedenog, to izjednačavanje u Hrvatskoj nas dovodi do zabrane življenje u skladu sa
svojim vjerskim i filozofskim uvjerenjima, te se ukida sloboda misli i govora pod krinkom
„tolerantnog“ izjednačavanja.

PITANJE: Referendum će izazvati ustavnu krizu

ODGOVOR: Narodni ustavotvorni referendum je novo iskusto demokratskog života u Hrvatskoj.
Građani koji su omogućili raspisivanje prvog referenduma na zahtjev birača razotkrivaju koliko je
sužen prostor demokratskih sloboda u Hrvatskoj i kako aktualna vlast i dio provladinih udruga i
medija zloupotrebljavaju javni prostor otežavajući biračima da donesu informiranu i slobodnu
odluku o tome želi li da Ustav RH štiti brak kao zajednicu žene i muškarca.