U ime obitelji podnijela je Hrvatskom saboru 27. ožujka 2017. prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojim bi se omogućilo da radnici zaposleni u trgovinama mogu odlučiti žele li raditi nedjeljom i, ako žele, osiguralo minimalnu naknadu koju im je poslodavac dužan platiti, a to je najmanje 50 posto više od standardne satnice zaposlenika.

“Poslovnik Hrvatskog sabora u čl. 44. određuje dužnost predsjednika matičnog odbora da najkasnije u roku od tri mjeseca izvijesti podnositelja prijedloga o ishodu rasprave Odbora o prijedlogu. S obzirom da Poslovnikom određeni rok od tri mjeseca ističe 27. lipnja 2017., tražimo da se u dnevni red sjednice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo što prije, a najkasnije do datuma utvrđenog Poslovnikom, uvrsti rasprava o zakonskom prijedlogu udruge U
ime obitelji te nas o ishodu iste izvijestite”, navodi se u Požurnici. “Kako bi svi saborski zastupnici mogli dobiti cjelovito obrazloženje podnesenog prijedloga i donijeti informiranu odluku, predlažemo da sukladno čl. 52. Poslovnika na sjednicu pozovete predstavnike udruge U ime obitelji kao podnositelja prijedloga.”

“Svako daljnje nepostupanje u vezi s prijedlogom U ime obitelji predstavljalo bi grubo kršenje odredbe Poslovnika i ustavnog prava građana na obraćanje državnim tijelima te dobivanje odgovora od istih (čl. 46. Ustava Republike Hrvatske)”, stoji u priopćenju.

Bitno.net