Diskriminacija mladih katolika

Inicijativa „U ime obitelji“ zahvatila je cijelu Hrvatsku, a tako i područje Grada Osijeka i osječkog Sveučilišta. Prema informacijama koordinatora, potpisi se prikupljaju na 60 prijavljenih lokacija a u sklopu inicijative pokrenula se i „Studentska inicijativa“ koja je okupila studente Sveučilišta J.J. Strossmayera, koji su svojim volonterskim radom pomogli u provođenju ove akcije prikupljanja potpisa za referendumsko pitanje o ustavnoj zaštiti braka, kao zajednice isključivo muškarca i žene.

Ilija Iličić, student na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, jedan je od koordinatora spomenute inicijative koji kaže kako je čak 80% osječkog Sveučilišta pokriveno ovom akcijom i da su dekani većine fakulteta odobrili prikupljanje potpisa na lokacijama tih fakulteta. No uz mnogo uspjeha, inicijativa je naišla na niz protivljenja, otpora pa čak i nasilja – od šaranja knjiga, vrijeđanja pa sve do blokiranja i prijavljivanja Facebook profila i sadržaja pod objašnjenjem kako se radi o nasilnom sadržaju.

Iako zadovoljni jer je potrebni minimum potpisa na razini Hrvatske već prikupljen, kako javljaju iz nacionalne koordinacije „U ime obitelji“, studenti ostaju iznenađeni diskriminacijom i vrijeđanjem koje su pretrpili. Navedeno nije viđeno samo na fakultetima, već i na okupljalištima ispred katoličkih crkvi na području Osijeka. U grupama za koordinaciju inicijative tijekom vremena prikupljanja potpisa volonterke su zbog vrijeđanja i napada tražile zaštitu većeg broja muških volontera na pojedinim lokacijama, a najviše je incidenata bilo u centru grada, ispred kapucinske crkve sv. Jakova, na najfrekventnijem štandu u Osijeku.

„Ova inicijativa nikoga ne vrijeđa, već želi uputiti na vrijednosti koje zastupa većina građana i to želi zaštititi“, rekli su iz inicijative. Iznenađeni brojem vrijeđanja i diskriminacije, pogotovo mladi koji su potpise skupljali ispred katoličkih crkava, ostaju ohrabreni brojem podrške i prikupljenih potpisa, te se nadaju da će se daljnja diskusija oko ovog problema i cijela inicijativa provoditi u mirnom, a napose kulturnom i civiliziranom tonu.

Ilija je istaknuo kako su otpori znatno otežali organizaciju i prikupljanje potpisa na pojedinim mjestima, te kako se nada da će svi prepoznati demokratska i građanska prava koja se ovdje žele promicati, te da će se što više ljudi uključiti u podršku ove akcije, koja traje do 26. svibnja 2013.

S.M. | Bitno.net