ministarstvo_kulture

Tako U ime obitelji primjećuje da se neki članovi povjerenstva koje čine Đurđica Klancir, Mima Simić, Nina Ožegović, Agata Juniku, Krešimir Krolo, Marko Pekić i Zdenko Duka nalaze u sukobu interesa tj. interesno su povezani s nekim podnositeljima prijavljenih medijskih projekata. Primjerice, u obrazloženju se navodi kako je Nina Ožegović potpisnica mnogih članaka portala forum.tm, koji je ocjenom Povjerenstva dospio na 2. mjesto na listi rezultata prvog kruga natječaja te je očito da se gđa Ožegović nalazi u sukobu interesa. Također, u sukobu interesa je i član Stručnog povjerenstva Zdenko Duka – institucija koje je g. Duka predsjednik, Hrvatsko novinarsko društvo, na svojim službenim stranicama reklamira emisije udruge CENZURA PLUS, čija se televizija nalazi na 6. mjestu na spomenutoj listi. Nadalje, Mima Simić, članica Stručnog povjerenstva, poznata je LGBT aktivistica koju prate portali voxfeminae.net, libela.org, h-alter.org, crol.hr i drugi, a nalaze se u prvih deset mjesta na listi. Marta Šušak – partnerica Mime Simić – suradnica je portala voxfeminae.net. Đurđica Klancir, glavna urednica T-portala i članica Stručnog povjerenstva također se nalazi u sukobu interesa jer se na T-portalu prenose tekstovi Crol.hr-a koji se nalazi na 8. mjestu liste rezultata te je T-portal jedno vrijeme promovirao Crol.hr na svojim mrežnim stranicama.

Udruga napominje kako je sve gore navedeno u potpunosti protivno odredbi čl. 10. Zakona o kulturnim vijećima koja propisuje: „Član Vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Vijeća o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Vijeća ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju.“

Isto tako, U ime obitelji traži provođenje istrage o radu Povjerenstva zbog pristranog, neprofesionalnog i diskriminatornog ocjenjivanja projekta jer je kao razlog dodjele niže ocjene portalu Narod.hr koji je u veljači ove godine pokrenula Udruga U ime obitelji navelo „referendum o braku“ kao „ostavštinu Udruge „U ime obitelji“ i „praksu diskriminacije marginaliziranih društvenih skupina u Republici Hrvatskoj“. Osim što su optužbe za diskriminaciju neistinite i suprotne zakonima i Ustavu RH – članovi povjerenstva nisu u ocjenjivanju poštivali kriterije ocjenjivanja koje je odredilo Ministarstvo kulture.
U ime obitelji traži poništenje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima u kojem su u prvom krugu predložena 42 postojeća medija te tri nova medija radi sumnje da članovi Povjerenstva nisu obavili posao koji su bili dužni obaviti: da svaki član Povjerenstva napiše kratku recenziju svakog projekta. Naime, povjerenstvo je u pet radnih dana – od 17. 7. do 25. 7. – ocijenilo 91 prijavljeni medijski projekt koji je zadovoljio kriterije Javnoga poziva, a onda su u tri sata sjednice, kako se tvrdi u zapisniku Ministarstva, uspjeli prodiskutirati svaki projekt (91), usuglasiti pismene ocjene i donijeti odluku o tome koji projekti idu dalje. U ime obitelji drži da članovi povjerenstva nisu mogli u tako kratkom roku obaviti nabrojane poslove koje tvrde da su obavili. Dodatnu sumnju na rad Povjerenstva baca podatak da je Stručno povjerenstvo tretiralo i ocijenilo nepostojeći portal „Zlatne godine“ kao da se radi o pravom portalu.
Osim Prigovora, U ime obitelji je Ministarstvu kulture uputila i Zahtjev za pristup informacijama u kojem traži preslike kompletne dokumentacije oko izbora članova Stručnoga povjerenstva, potpisane izjave svih članova Stručnoga povjerenstva o nepostojanju sukoba interesa i nepristranosti pri odlučivanju, zapisnike sa sastanaka povjerenstva, recenzije medija koji su se ocjenjivani na natječaju, izvješća o radu korisnika tri milijuna kuna novca poreznih obveznika koje su mediji bespovratno dobili prošle godine na istom natječaju te druge dokumente.
Udruga U ime obitelji informacije o sukobu interesa te prikrivenom financiranju velikog dijela portala koji podupiru HNS i SDP te zloupotrebi javnih financija za osobne i stranačke interese dostavila je i Europskoj komisiji, hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu te udruženjima novinara.

Bitno.net