Kanonski pravnici diljem svijeta – osim što su, kako jedan kaže, „bombardirani pitanjima“ – raspravljaju o implikacijama nedavno objavljenih Papinih motuproprija, a najznačajnija novina je mogućnost „bržeg postupka“ za određene slučajeve.

No, prema odgovorima na „često postavljena pitanja“ na internetskoj stranici biskupije Madison, očekivanja su o velikom broju brzih procesa prenapuhana. Kraći je proces namijenjen samo za one rijetke slučajeve koji se mogu provesti u skladu sa zahtjevom pravednosti – stoji u dokumentu, u kojemu se navodi kako bi od 200 slučajeva koji su u biskupiji obrađeni 2012. godine, svega tri ili četiri zadovoljila uvjete za brži postupak.

Biskup Madisona, Robert Morlino je u razgovoru s poznatim novinarom Raymondom Arroyom opovrgnuo da bi brži proces, kako se često  napominjalo u medijima, trajao svega 45 dana, ističući da se taj broj kao ograničenje nigdje ne pojavljuje u motuproprijima. Benedict Nguyen, savjetnik za kanonsko pravo pri biskupiji Corpus Christi, u Texasu rekao je da će, prema njegovoj procjeni, brži proces trajati barem četiri mjeseca.

Prema uputama na web-stranici Madisonske biskupije za brži je postupak potrebno zadovoljiti tri uvjeta: prvo, oba supružnika moraju zajedno podnijeti zahtjev, ili ga barem jedna stranka mora podnijeti uz suglasnost druge; zatim, ništavnost ženidbe mora biti očita; i konačno, moraju biti dostupne sve činjenice koje ženidbu čine očito nevaljanom. Osim toga, napominje se da su vrlo rijetki slučajevi kad su sve činjenice vezane uz privolu očite te da je potrebna odmah dostupna dokumentacija, uključujući svjedočanstva.

Papa Franjo ističe da je postupak proglašenja ništavnosti ženidbe usmjeren na istinu. Nerazrješivost braka nije se promijenila, kao što se nisu promijenili ni uzroci ništavnosti – rekao je o. Paul Beach, sudski vikar nadbiskupije Louisville. Napomenuo je da će relativno malo slučajeva zadovoljiti uvjete za brži proces, dodajući da redoviti slučajevi u njegovoj biskupiji obično traju godinu dana.

Pitanje uloge mjesnoga biskupa također je od velikog interesa za kanonske pravnike, koji ističu da biskupi često nemaju  dovoljno vremena ili potrebnu struku. Edward Peters, profesor kanonskog prava u Detroitu, rekao je da će, prema novim proceduralnim normama, biskupi teško moći  svoju odgovornost prenijeti na druge. Prema motuproprijima, dužnosti biskupa imaju sudsku, a ne legislativnu ili izvršnu narav, a sudske se dužnosti u Crkvi općenito ne mogu povjeriti drugima – objasnio je Peters.

Otac Joseph Fox izrazio je zabrinutost zbog ukidanja obveznog priziva na presude ništavnosti, ističući da je to bilo iskušano u Sjedinjenim Državama ’70-ih godina prošloga stoljeća, što je dovelo do zloporaba i popustljivosti u proglašavanju ništavnosti. Zbog toga – objasnio je o. Fox – sveti je Ivan Pavao II. pri reviziji Kodeksa kanonskog zakona zadržao obvezni drugi priziv. Sve u svemu, nove norme ostavljaju više prostora za zloporabe, a na biskupima je i „vrlo razvijenom sudskom sustavu“ da ih spriječe – rekao je kanonski pravnik.

RV | Bitno.net