Filipini

Kako je prenijela agencija AsiaNews, monsunske su kiše uzastopce tri dana pogodile glavni grad Filipina i okolicu, nanijevši velike materijalne štete i smrt osam osoba, a više je od pet stotina tisuća ljudi moralo napustiti svoje domove. Stručnjaci predviđaju da bi se stanje još više moglo pogoršati nadolaskom tropske oluje koja je zahvatila sjeverni dio Filipina.

Trećina Manile je pod vodom, a tisuće je ljudi udomljeno u prihvatnim centrima, dok su mnogi našli utočište kod rodbine. Zatvorene su škole i državne ustanove. Crkva je odmah pokrenula prikupljanje novčane potpore za žrtve poplava. U nekim je biskupijama potopljenog Luzona podijeljena velika količina lijekova i hrane za prvu pomoć, a u nekim su pak biskupijskim centrima udomljene brojne obitelji kojima se dijeli hrana i pitka voda.

Biskupija je Imus kao prvu pomoć poplavljenima osigurala više od dvjesto tisuća pesosa očekujući prispijeće fondova od mjesnoga Caritasa, druge pak biskupije pozivaju vjernike da milodare i druga dobra donesu u Crkve, koje će ih dijeliti potrebitima. Kardinal se Tagle izravno obratio građanima – kako prenosi agencija AsiaNews – da u izvanrednom kritičnom stanju očituju suradnju, solidarnost i jedinstvo. Tješimo jedan drugoga – potaknuo je u kardinal u razgovoru za radio Veritas – s malim ili velikim gestama, da se olakšaju patnje u ovoj kritičnoj situaciji te da se bol i patnja preinače u ljubav i prijateljstvo među braćom i sestrama.

(rv/bitno.net)