Broj katolika koji su napustili Crkvu u posljednjih je godinu dana značajno pao i to za 11 posto

Austrija_Sve manje napustanja Katolicke crkve

Broj katolika koji su napustili Crkvu u posljednjih je godinu dana značajno pao i to za 11 posto, te je ukupan broj katolika u Austriji ostao uglavnom stabilan. Podaci su to koje su 8. siječnja objavile austrijske biskupije, prema čijim je izvješćima ukupan broj katolika u Austriji zaključno sa 31. prosincem 2012. iznosio 5,36 milijuna.

Usporedbe radi, prema službenim statistikama Crkve u Austriji 31. prosinca 2011. broj katolika bio je 5,4 milijuna. U odnosu na 2011. prošle godine zabilježen je, dakle, blagi pad broja katolika od oko 0,74 posto.

Međutim, već 2011. godine, kao i prošle godine, ponovljen je i značajan pad broja onih koji su napustili Crkvu, i to u svim biskupijama. Prema najnovijim biskupijskim podacima u 2012. Katoličku crkvu je napustilo 52.425 osoba. To je smanjenje izlazaka iz Crkve od oko 11,2 posto u odnosu na 2011. kada su Crkvu napustile 59.023 osobe. Već 2011. je došlo do izrazitog pada broja onih koji su napustili Crkvu i to gotovo za 32 posto u odnosu na 2010., kada je taj broj iznosio 85.960 osoba. Tadašnji povijesno veliki broj napuštanja Crkve bio je velikim dijelom uzrokovan otkrivanjem slučajeva zlostavljanja. Brojke napuštanja Crkve u 2012., međutim, daleko su manje i u odnosu na 2009., kada je bilo 53.269 izlazaka.

Prema istim podacima do 31. prosinca prošle godine Crkva je dobila i 4.483 nova katolika, među koje su ubrojeni i oni koji su ponovno primljeni u Katoličku crkvu u Austriji.

Kako napominje agencija Kathpress, koja je objavila navedene statistike katoličkih biskupija u Austriji, brojke za 2012. su nepotpune. Manji ispravci, pogotovo u podacima o novim članovima Crkve ili o onima koji su se vratili, još uvijek su mogući, budući da brojke za posljednji mjesec u godini još nisu potpune u svim biskupijama. Iskustvo pokazuje da će broj pristupanja Crkvi još lagano porasti pa će i u 2012. vjerojatni biti isti kao i u 2011. godini.

Čimbenici koji su utjecali na blagi pad ukupnog broja katolika nisu samo napuštanja Crkve, nego i manji broj krštene djece, više umrlih te iseljavanje vjernika. (ika/bitno.net)