Ako je ljubav posljednja pobuda i “duša” bračnog zagrljaja, nije potrebno govoriti o “bračnoj dužnosti”. Ili još točnije rečeno: “bračna dužnost” postoji s obzirom na tjelesnu ljubav, o kojoj govori Pavao nasuprot luckastim osobama, ali “dužnosti ljubavi” ni u kom slučaju nisu “dužnosti” kao plaćanje poreza ili točnost u uredu! Na koncu, može se govoriti i o “dužnosti” majke i oca da hrane svoje dijete i da se igraju s njim – ali koja majka, koji otac to naziva “dužnošću” u smislu u kojem mi obično upotrebljavamo ovu riječ? Budući da je bračna dužnost “dužnost” ljubavi, ona prestaje postojati kada bi bračni susret bio samo zadovoljavanje nagona. Pijan čovjek koji traži ispunjenje bračne dužnosti ne može se pozvati na Pavla!

Već je Aristotel naučavao da je besmisleno pitati o vrijednosti i nevrijednosti “užitka”. Odlučujuće je ponajviše u čemu netko “uživa”. Uživanje je u dobru dobro, uživanje je u zlu zlo. Primijenjeno na spolno zadovoljstvo to znači da je ono dobro ako odgovara smislu stvaranja i ako stoji u službi ljubavi; ono je u mnogim nijansama loše ako to nije. Kako vidimo: o “prihvaćanju užitka” ili o “neprijateljstvu prema užitku” ne možemo govoriti a da ne spomenemo u čemu netko uživa. Ne možemo isto tako vrednovati “vatru samu po sebi”. Vatra je dobra kada gori u peći i grije, ali ona je pogubna kada kuća nestane u plamenu!

Prema Tomi Akvinskom u raju je – kao i sve ostalo – i osjetilni užitak bio još ljepši nego u realno postojećem, grijehom obilježenom svijetu, i to iz ovog razloga: ono što je čovjek prema Božjem naumu trebao biti, u raju je bilo savršenije ostvareno. To je vrijedilo i za bračni zagrljaj ljubavi, za radost srca i užitak tijela.

Toma čak ide korak dalje: Tko odbacuje užitak kao takav, dakle tko je uistinu “neprijatelj užitka”, on griješi! Iz toga slijedi: osjetilna radost s voljenim partnerom nije samo “dopuštena”, nego je dio ljudske ljubavi! Ona nije, kao što se ponekad mislilo, zlo koje se da opravdati samo nekim “prednostima” kao što je ostvarenje rađanja. Umetnut u ljubav i njome određen smije i treba postojati užitak…

Gornji tekst izvadak je iz knjige Andreasa Launa “Ljubav i partnerstvo”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net.