Osim detaljnih profila mladih katolika diljem Hrvatske koje ćete od sada moći pronaći sve na jednom mjestu, na njoj će biti i dio za vijesti, najave, kolumne, duhovne sadržaje, evanđelje dana, ali i puno detaljniji profili mladih – i sve ono što bi nam moglo trebati na jednoj takvoj društvenoj mreži.

Potreba za pokretanjem jedne ovakve, katoličke društvene mreže proizlazi iz činjenice da stvarni život kakav jest, treba virtualni prostor u kojem će on funkcionirati onako kako funkcionira i u stvarnosti, sa svim svojim identitetom, organizacijom, krugom prijatelja i aktivnostima – onako kako živi. Uvidjeli smo kako postojeće društvene mreže ipak u mnogočemu reduciraju naš identitet, jer nisu ni kreirane prema njemu, te je potrebno puno truda i dosjetljivosti kako bi te postojeće društvene mreže donekle zadovoljavale potrebe našeg kršćanskog društvenog života. Poteškoća je puno: na njima je prilično teško pronalaziti i povezivati se s nepoznatima koji bi bili istih uvjerenja. Ali ta potreba postoji, i potencijal takova umrežavanja silno je velik i važan, zbog mnoštva razloga: djelovanje, informiranje, putovanje, poznanstva, i slično.

Ideja za pokretanje ovakve društvene mreže stara je nekoliko godina, tijekom kojih je dozrijevala, a u testnoj fazi je bila više od pola godine, i stalno se nadograđivala. Na njoj je radilo desetak volontera, informatičke struke, ali i drugih, i odrađen je velik posao, i na njoj su već sada stotine novih profila, i već živi. Sada je ponajprije ponuđena sudionicima SHKM-a u Vukovaru, a nakon njega, dalje će se oblikovati prema dobrim idejama i sugestije koje budu pristizale od samih korisnika, s ciljem da ona doista bude po mjeri jednog vjernika.

Ova nova društvena mreža, Mrežalica, vodila se temeljnom idejom da ključ ulaska na nju bude pripadnost određenoj župnoj zajednici – koja će imati svoga administratora, i koji će u nju pustiti samo one članove koji doista pripadaju toj zajednici. Tek ulaskom u takvu zajednicu, korisniku postaje dostupan sav svijet Mrežalice, po cijeloj Hrvatskoj i svijetu. Od toga časa postaje moguće pratiti sva zbivanja, vijesti i sadržaje koji trebaju jednom mladom katoliku.

Mrežalica će dijelom funkcionirati i kao portal, i to na tri razine: na razini cijele Hrvatske (i svijeta), biskupija i župa – tako da će administrator na svakoj od tih razina raspolagati prostorom koji sam uređuje, vijestima, najavama, kolumnama, ili bilo kojim drugim sadržajem koji želi dijeliti, i on je drugačije vidljiv svakoj biskupiji ali i župi. Administratorima će lako postati vidljivi svi članovi Mrežalice, bit će im lako oglasiti vijest ili događaj, ponuditi duhovni sadržaj, ili pronaći određeni profil članova, koji su potrebni u nekoj akciji, ili za bilo što drugo. Na njemu će se, za potrebe korisnika, također nalaziti važni duhovni sadržaji kao što su temeljne istine vjere, sažetak katekizma, dnevno evanđelje i svetac dana; te potom, kolumne, forumi, oglasnik, i slično. Ideja je ponuditi društvenu mrežu mladom katoliku koja će biti interaktivna, sveobuhvatna, dinamična, i koja će mu omogućiti da, pretražujući, lakše pronalazi i povezuje se s mladim katolicima diljem Domovine i svijeta, i lakše prati zbivanja gdje god se nalazio.

Mrežalica je već na internetu, i umrežavanje je krenulo. Ovih dana osobito provodimo kampanju umrežavanja svih onih koji dolaze na SHKM u Vukovar, nakon koje će na njoj, već dan kasnije, biti tisuće mladih iz cijeloga svijeta. Mladi već sad na njoj mogu pronaći svoje župne zajednice, ili barem dekanate (za neke biskupije su privremeno postavljeni dekanati – jer su se po tom kriteriju i prijavili na SHKM u Vukovaru), i napraviti prijavu, koju će administratori čim prije i odobriti.

SKAC | Bitno.net