Glazbeni program festivala obuhvaća vrhunske domaće i strane izvođače i ansamble ozbiljne glazbe, ali i izvedbe na tradicionalnim instrumentima i ambijentalne koncerte suvremene elektroničke glazbe

Drvene crkve i kapele predstavljaju najviši domet narodnog graditeljstva barokne arhitekture na području Sjeverne Hrvatske. Iako ih je bio velik broj, posebno na području rasta hrasta lužnjaka, do danas ih brojimo svega četrdesetak iz razdoblja od 17. do kraja 19. stoljeća.

U Turopolju, žarištu koje je koncentracijom izvorne narodne stvaralačke snage širilo svoj utjecaj na Pokuplje i Posavinu, geografskom prostoru gdje se tradicija gradnje drvenih crkava zadržala duboko u 20. stoljeće, nastao je kompleks drvene sakralne arhitekture koja osvaja svojom arhitektonskom jednostavnošću i originalnošću.

Kako je riječ o turistički izrazito atraktivnoj, a nedovoljno prezentiranoj autentičnoj i vrijednoj kulturnoj baštini, ovim novim projektom – multimedijalnim međunarodnim Festivalom drvenih kapela Sancta Barbara – organizirat će se vrhunski glazbeni programi u prostorima koji nemaju kapacitet za veliku publiku, ali zato atraktivnošću programa i izgleda (interijera i eksterijera) mogu angažirati publiku i privući veliku pažnju na društvenim mrežama i na taj način direktno utjecati na razvoj publike kao i na razvoj kulturnog turizma Turopolja, Posavine i Pokuplja.

Glazbeni program festivala obuhvaća vrhunske domaće i strane izvođače i ansamble ozbiljne glazbe, ali i izvedbe na tradicionalnim instrumentima i ambijentalne koncerte suvremene elektroničke glazbe.

Sve programe festivala uživo će se prenositi putem već izgrađenih društvenih mreža organizatora festivala – Hrvatske udruge Ars organi Sisciae. Time projekt na inovativan način pristupa razvoju publike, osiguravajući dostupnost kulturnih i umjetničkih programa u prometno dislociranim područjima u kojima je smješten najveći broj sačuvanih drvenih kapela. Također, ovaj će projekt značajno pridonijeti povećanju vidljivosti kulture u medijskom prostoru.

Ovim projektom izraditi će se trajno dostupni arhiv audio-vizualnih snimki čiji se materijali mogu koristiti u mnogobrojne promotivne svrhe, kako kulturnog projekta i festivala, tako i kulturnog turizma.

Festival organizira Hrvatska udruga Ars organi Sisciae. “Festival drvenih kapela Sancta Barbara nastao je iz želje da se na najvišem nivou promovira naša vrijedna kulturna baština, tradicionalna arhitektura i prirodne ljepote našeg kraja”, kaže ravnateljica festivala Valentina Pintarić.

Program festivala

7. srpnja / 20 sati – otvorenje: Kapela Sv. Barbare, Velika Mlaka

ARS LONGA – ansambl za ranu glazbu

Monika Cerovčec, sopran

Ana Benić, flauta

Stjepan Nodilo, oboa i blokflaute

Lea Sušanj Lujo, violončelo

Izidor Erazem Grafenauer, teorba, barokna gitara

Linda Mravunac Fabijanić, čembalo

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8. srpnja / 20 sati – Kapela Ranjenog Isusa, Pleško polje

Anabela Barić, sopran

Izidor Erazem Grafenauer, teorba i gitara (Slovenija)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10. srpnja / 20 sati – Kapela Sv. Jurja, Lijevi Štefanki

Andrej Grozdanov, akustična gitara

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11. srpnja / 20 sati – Kapela Sv. Marka evanđelista, Zagreb

Josipa Bilić, sopran

Franjo Bilić, čembalo

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12. srpnja / 20 sati – Kapela Sv. Antuna Padovanskog, Gustelnica

Branko Mihanović, oboa

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

13. srpnja / 20 sati – Kapela Presvetog Trojstva, Gladovec Pokupski

Dubravko Lapaine, didgeridoo

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14. srpnja / 20 sati – Kapela Sv. Ivana Krstitelja, Stara Drenčina

ANSAMBL CAMERATA GARESTIN

Ivana Lazar, sopran

Berislav Puškarić, bas

Krešimir Lazar, violončelo

Krešimir Has, čembalo

Spektakularne drvene crkve koje oduzimaju dah možete vidjeti OVDJE.

Bitno.net