Školske sestre franjevke Krista Kralja, provincija Mostar, od 13. do 15. ožujka 2020. organiziraju seminar za mlade (djevojke i mladiće) iznad 18 godina.

Seminar se kao i do sada organizira u Domus Pacis u Međugorju a mladima je ponuđeno vrijeme za druženje s Gospodinom, sa sobom i s drugima.

“Bit će to vrijeme intenzivnijeg rada na sebi i svom pogledu na bližnjega. A iznad svega, mladi će nastojati probuditi osjećaj za potrebe drugoga”, poručuju Školske sestre franjevke Krista Kralja.

Prijaviti se možete s. Matiji na broj:  +387/63/403 218.

Bitno.net