Budući da nas već sama liturgija došašća želi odgojiti za spoznaju Onoga koji dolazi, potrebno je o došašću posebno promišljati jer tako možemo rasti u kršćanskom bdjenju i nadi u Kristov Dolazak. Došašće nas tako unosi u igru čekanja i ispunjenja. Na žalost, suvremeni načini življenja došašća u svijetu ne daju mjesta nadi i više od Božića i Krista odvode, nego li što Božiću i Kristu dovode.

Ako želiš rasti u kršćanskom bdjenju i nadi u Kristov Dolazak – koji će sigurno biti – iako ne znamo čas njegova Pojavka. Uistinu, samo ponizno srce otkriva Božju veličinu. Svijet, koji toliko cijeni snagu, kao da nikada ne može shvatiti ovo protuslovlje: kao što samo mala djeca otkrivaju veličinu svemira, tako samo ponizna srca nalaze Božju veličinu. Svijet ne shvaća pouku, jer miješa maleno sa slabim, djetinjstvo s djetinjarijama, a poniznost s kompleksom inferiornosti. Kad svijet govori o jakosti, misli samo na fizičku snagu, a kad govori o mudrosti, misli samo na isprazno znanje današnjice. Zaboravlja, da se velika moralna snaga može kriti u fizičkoj ili očitoj slabosti, kao što se i Svemogućnost zaogrnula u pelene… Upravo došašće želi i nama ponuditi takvu malenost koja će poniznim srcem u Djetešcu otkriti Božju veličinu.

Pripremimo se kroz takav advent za Božić, ali kroz advent koji nam pomaže otkriti Božju veličinu položenu u jasle.

Adventske kateheze kao priprava obitelji za Božić bit će svake nedjelje u 20,00 sati – online – od nas franjevaca u Karlovcu i moći će se pratiti putem YouTube kanala Franjevci Karlovac.

Zajedno kroz rast u spoznaji možemo rasti u kršćanskom bdjenju i nadi u Kristov Dolazak te tako, na pravi način živjeti advent gdje god bili.

Voditelj: fra Mate Bašić.