Crkvena općina Zagreb Srpske pravoslavne Crkve nastavlja s ciklusom teoloških predavanja.

Na predavanjima će se razmatrati teme vezane za ulogu i odgovornost Crkve u suvremenom društvu, odnos teologije i drugih društveno-humanističkih znanosti, odnos Crkve prema nacionalizmu i ekstremizmu, aktualnost kršćanske teologije u rješavanju suvremenih društveno-političkih izazova itd.

Ovaj tjedan voditelj predavanja bit će dr. Predrag Dragutinović, izvanredni profesor na Bogoslovnom fakultetu Srpske pravoslavne Crkve u Beogradu.

Tema njegova predavanja je “Teologija u 21. stoljeću – pitanja i izazovi”.

Predavanje će se održati u srijedu, 4. listopada u 18 sati i 30 minuta u knjižnici SKD Prosvjeta, na adresi Petra Preradovića 18 u Zagrebu.

Bitno.net