Škola će se ostvariti u deset predavanja koja završavaju meditacijom: petkom navečer od 19.00 do 20.30 sati u dvorani Franjevačkog samostana u Dubravi, Avenija Gojka Šuška 2.

Prvo predavanje počinje u petak, 15. rujna 2023. godine u 19.00 sati. Školu predvodi p. Mijo Nikić sa suradnicima. Detaljne informacije i prijave potražite na web stranici Zaklade: www.zbjl.hr ili na telefon: 01/4803-043 i na mob: 091/2233-202.

Raspored predavanja

  1. susret: Petak, 15. 9. 2023. u 19.00 sati

Teme:
1) Kršćanska antropologija: tjelesna, emocionalna, društvena i duhovna razina osobe

2) Što je emocionalna inteligencija i afektivna zrelost

3) Kako funkcioniraju racionalni i emocionalni um –  p. Mijo Nikić, svećenik i psiholog

  1. susret: Petak, 22. 9. 2023. u 19.00 sati

Teme:
1)  Smisao života. Primjereno i neprimjereno izražavanje emocija

2) Simptomi neurotičnog i psihotičnog poremećaja

3) Govor snova: što nam poručuju naše potisnute emocije – p. Mijo Nikić

  1. susret: Petak, 29. 9. 2023. u 19.00 sati

Teme:
1) Psihodijagnostika i psihoterapija emocionalnih poremećaja – dr. Miro Jakovljević

2) Uloga lijekova u smirivanju emocija: kada i kako uzimati psihofarmake – dr. sc. Miro Jakovljević, psihijatar, prof. na Medicinskom fakultetu

3) Psihijatrija, religija i civilizacija ljubavi – dr. sc. Miro Jakovljević

4) Uspješno liječenje ovisnika o alkoholu: „Anonimni alkoholičari“ – dr. sc. Antun Volenik

  1. susret: Petak, 06. 10. 2023. u 19.00 sati

Teme:
1) Zreli i nezreli psihološki obrambeni mehanizmi ličnosti.

2) Utjecaj podsvijesti na emocionalno stanje osobe

3) Snaga poniznosti i  strpljivosti u školi Kristova križa – p. Mijo Nikić

  1. susret: Petak,  13.10. 2023. u 19.00 sati

Teme:
1) Emocionalna i duhovna zrelost potrebna za razlikovanje duhova

2) Psihodrama: kreativno i terapijsko izražavanje emocija

3) Terapijski učinci molitve na dušu i tijelo: emocije u molitvi – p. Mijo Nikić

  1. susret: Petak, 20. 10. 2023. u 19.00 sati

Teme:
1) Primarne emocije: strah, srdžba, žalost, radost. Ljubav i ljubomora – p. Mijo Nikić

2) Sindrom sagorijevanja na poslu i u životu – Marina Jurčić, dr. med., psihoterapeut

3) Strah u Bibliji – p. Pero Vidović, profesor biblijskih znanosti

  1. susret: Petak, 27. 10. 2023. u 19.00 sati

Teme:
1)  Tri imuniteta: tjelesni, psihički i duhovni – p. Mijo Nikić

2) Komunikacija uma i tijela. Psihoneuroimunologija. Psihosomatske bolesti i osjećaji.

3) Filozofska antropologija: čovjek i duša – p. Ivan Šestak

  1. susret: Petak, 03. 11. 2023. u 19.00 sati

Teme:
1) Emocije u Bibliji. Isus i emocije. – p. Mijo Nikić

2) Kako vjerom nadvladati strah i tjeskobu. – p. Mijo Nikić

3) Utjecaj glazbe na emocije – Slavica Gilić, prof. glazbenog odgoja i psihoterapeut

  1. susret: Petak, 10. 11. 2023. u 19.00 sati

Teme:
1) Kako nadvladati stres, krizu i psihotraumu – p. Mijo Nikić

2) Snaga kreposti: čovjek je najjači i najsretniji kad vjeruje, nada se i nesebično voli – s. Valerija Kovač, dr. sc. teologinja, KBF

3) Ispunjavanje testova: TAT, ROTTER, RORSCHACH – upute: p. M. Nikić

  1. susret: Petak, 17. 11. 2023. u 19.00 sati

Teme
1) Mediji i emocije: opasnosti manipuliranja emocijama – dr. sc. don Vitomir Zečević

2) Snaga zahvalnosti – s. Ksenija Leko, prof., OSU (Red sestara uršulinki)

3) Čovjek – moralno biće – prof. dr. sc. p. Ivan Koprek

4) Medicinski i duhovni savjeti za zdrav i osmišljen život – p. Mijo Nikić

Kotizacija za svih deset susreta: 70 eura za pomoć Zakladi biskup Josip Lang koja pomaže siromasima. Pola cijene (35 eura) treba uplatiti do 1. rujna 2023. na račun Zaklade, a ostalih 35 eura do 15. rujna 2023. na račun Zaklade: IBAN: HR4323400091110097040 s napomenom: Škola emocija – 1. OIB Zaklade: 26940922943

Moguće je ovu školu pratiti online, ali se treba prijaviti pod istim uvjetima!

Mjesto: Franjevački samostan, Avenija G. Šuška, 2, Zagreb (Dubrava)

Školu predvodi p. Mijo Nikić sa suradnicima

Prijava i informacije: info@zbjl.hr

Tel. 01-4803043 i mob. 091-2233-202