betanija

Evo i termina njihova održavanja za ovu školsku godinu!

Duhovne obnove za djevojke 8. razreda

(početak u subotu u 9 h, a završetak u nedjelju u 13h)

5. i 06. studenoga 2016.

3. i 04. prosinca 2016.

4. i 05. veljače 2017.

Duhovne za mladiće i djevojke srednjih škola, studente i radničku mladež

(početak u petak u 18 h, a završetak u nedjelju u 13h)

25.–27. studenoga 2016.

09.–11. prosinca 2016.

10.-12. ožujka 2017.

Franjevačka duhovna obnova

(početak u petak u 18 h, a završetak u nedjelju u 13h)

26.-28. veljače 2016.

Suživot sa sestrama

(početak u petak u 16,30 h, a završetak u nedjelju u 13h)

24.-26. veljače 2017.

Hodočašće mladih u Međugorje od 31. ožujka do 2. travnja 2017.

Suživot sa sestrama

(početak u petak u 16,30 h, a završetak u nedjelju u 13h)

05.–07. svibnja 2017.

Za djevojke srednjih škola, studentice i radničku mladež: mogućnost upoznavanja redovničkog života; molitva, život i rad sa sestrama i njihovim kandidaticama

Za djevojke srednjih škola, studentice i radničku mladež postoji mogućnost upoznavanja redovničkog života: molitva, život i rad sa sestrama i njihovim kandidaticama. Za grupe postoji i mogućnost duhovnih obnova prema dogovoru sa sestrama.

Ukoliko netko želi imati duhovnu obnovu za mlade vlastitih skupina može nas kontaktirati kao i da sestre dođu u vaše mjesto.

Kontakt: s. Gabrijela Damjanović: 099/ 401 53 99

mladi.betanija.dj@gmail.com

Svi zainteresirani mogu se javiti s. Gabrijeli Tei Damjanović i putem FACEBOOK PROFILA.

O Milosrdnim sestrama sv. Križa možete više saznati NA LINKU!

Bitno.net