Karmelićanke BSI na zagrebačkom Vrhovcu organiziraju marijansku korizmenu duhovnu obnovu koja će se održati u subotu 9. ožujka od 10 do 17 sati u njihovom samostanu na Vrhovcu.

Duhovna obnova sastojat će se od kateheze na temu “Evo ti Majke”, osobnog rada, pripreme za primanje škapulara, krunice, ručka, svete ispovijedi, klanjanja i svete mise pod kojom će se primati karmelski škapular.

Prijaviti se možete (do 7. ožujka) na e-mail: s.dijana.pucko@gmail.com.

Bitno.net