Cilj tribine je i govoriti i podizati svijest mladih o Golom otoku, te o problemima totalitarnih sustava i ideologija, kao i osvjetliti njihove tragove na stanje u kojem danas živimo.

Udruga Magis u sklopu svog projekta povijesno-politološkog kampa na Golom otoku organizira tribinu pod nazivom Goli otok – Tragovi totalitarnih ideologija, koja će se održati danas, 10. svibnja 2018. u 18 sati u Matici hrvatskoj.
Cilj tribine je i govoriti i podizati svijest mladih o Golom otoku, te o problemima totalitarnih sustava i ideologija, kao i osvijetliti njihove tragove na stanje u kojem danas živimo.
Predavači i sugovornici na tribini bit će Zlatko Hasanbegović i p. Petar Nodilo, a na tribini će se prikazati i kratki dokumentarni film autora Darka Bevande nastao tijekom Magisovih kampova na Golom otoku.
Bitno.net