Zaklada “Biskup Josip Lang” započinje projekt pomoći hrvatskim braniteljima pod nazivom “Psihološko, socijalno i duhovno osnaživanje hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata kao i članova njihovih obitelji”.

Jednomjesečni susreti održavat će se na adresi Palmotićeva 32A u Zagrebu. Predavači su p. Mijo Nikić sa suradnicima.

Ulaz je slobodan, ali se treba prije registrirati i najaviti na broj telefona: 01-4803-043 ili na e-mail: info@zbjl.hr.

  • Petak, 30. lipnja  2017. u 19 sati

Tema: Upoznaj, prihvati i zavoli sebe!

  • Srijeda, 12. srpnja 2017. u 19 sati

Tema: Psihotrauma – uzrok Posttraumatskog stresnog poremećaja

  • Petak, 25. kolovoza 2017. u 19 sati

Tema: Utjecaj stresa na tjelesno, psihičko i duhovno zdravlje osobe

  • Utorak, 19. rujna 2017. u 19 sati

Tema: Emocionalna inteligencija: kako upravljati emocijama

  • Petak, 13. listopada 2017. u 19 sati

Tema: Neverbalna komunikacija: govor tijela

  • Utorak, 3. studenoga 2017. u 19 sati

Tema: Multidisciplinarne tehnike nadvladavanja stresa: pravilno duboko disanje; moć sugestije i pozitivnih misli; vizualizacija poželjnog stanja; sublimacija i transformacija agresivnosti; moć vjere i duhovnosti, snaga povjerenja i ljubavi

  • Utorak, 12. prosinca 2017. u 19 sati

Tema: Što nam poručuju naši snovi: komunikacija s nesvjesnim slojevima psihe

Bitno.net