Program duhovnih vježbi obuhvaća kateheze, osobnu i zajedničku molitvu, svetu misu, ispovijed i klanjanje

Foto: Cathopic

Karmelićanke Božanskog Srca Isusova na zagrebačkom Vrhovcu organiziraju duhovne vježbe u šutnji koje će se održati u njihovu samostanu, od 31. svibnja do 2. lipnja.

Duhovne vježbe temelje se na duhovnom nauku bl. Marije Terezije od sv. Josipa, utemeljiteljice karmelićanki Božanskog Srca Isusova, i održavaju se pod nazivom “Put svetosti”. Uz kateheze o poniznosti i razboritosti, križu i trpljenju, ljubavi prema Crkvi te o kršćanskom odgoju djece, program duhovnih vježbi obuhvaća i osobnu i zajedničku molitvu, svetu misu, ispovijed i klanjanje.

Prijaviti se možete do 29. svibnja na e-mail: s.dijana.pucko@gmail.com.

Bitno.net