Portal mapsofwar.com objavio je interesantan animirani prikaz nastanka i širenja najvećih religija svijeta. Video koji traje svega 90 sekundi prikazuje 5000 godina povijesti teritorijalnog širenja kršćanstva, islama, židovstva, budizma i hinduizma.

Primjećujemo da je širenje kršćanstva prvih 60-ak sekundi videa izolirano samo na područje Sredozemlja, a posljednjih 10-ak sekundi, ili 500 godina, naglo se širi i na ostatak svijeta.

Video prikazuje i mjesta na kojima su misionari započeli sa širenjem vjere, kao i mjesta na kojima su se održavali najveći međuvjerski sukobi.

Bitno.net