Ne stižete na misu u vlastitoj župi i želite pronaći kad su mise u nekoj drugoj? Na putu ste i želite na misu u mjestu u kojem ste se zatekli? U tome bi vam mogla poslužiti web stranica www.sveta-misa.org.

Stranica je nastala i djeluje pod okriljem udruge ,,Sveta Mati Slobode”. koja je osim ovog projekta nositelj i brojnih drugih projekata te oko 25 aktivnosti za djecu i mlade na području Jaruna i župe Duha Svetoga.

Zbog nedostatka informacija o lokacijama i rasporedu svetih misa pojedinih župa, kako na području Zagreba tako i cijele Hrvatske, toj udruzi je želja okupiti te informacije na jednom mjestu i učiniti ih dostupnima svim ljudima.

Na takav bi se način, bilo preko PC-a bilo preko mobitela, u svakom trenutku i na bilo kojoj lokaciji mogla dobiti željena informacija o adresi župe te vremenu služenja svetih misa. Ovom vrijednom i korisnom poduhvatu možete pomoći svojom materijalnom potporom, ali i javljanjem informacija o svetim misama u vašem mjestu.

Više informacije na adresama: www.sveta-misa.org

email: mladi@svetamatislobode.hr

web: http://www.mladi.svetamatislobode.hr

Bitno.net