Raspisan natjecaj za 3 salon vjerske fotografije

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Molve i Molvarski likovni krug – Molve raspisali su natječaj za 3. salon vjerske fotografije „Žena majka i vjera”.
Pravo sudjelovanja imaju fotografi amateri i profesionalci, samostalni autori ili članovi foto-klubova iz Republike Hrvatske, ali i iz drugih zemalja.

Odabirom teme salona „Žena majka i vjera” želi se istaknuti povezanost žene majke i njezinog doživljaja duhovnog i sakralnog, kao i prenošenje stečenog duhovnog iskustva svome potomstvu. Autori svojim fotografijama iskazuju i vrednuju pozitivan odnos majke i djeteta u odnosu prema transcendentnom. Odabir teme ide i za tim da istakne neodvojivost čovjeka – kao duhovnog bića – od svoje majke, ali i transcendentnog. Čovjek, osim što dobiva vjeru kao dar, on ju dijelom i baštini od svoje majke, koja mu je predaje kroz tradiciju i odgoj. Autori će u odabiru fotografija nastojati pozitivno vrednovati povezanost žene i majke sa sakralnim i duhovnim.

Druga tema je „Vjerska fotografija” u najširem smislu, što podrazumijeva fotografski izričaj koji obuhvaća religioznu stvarnost, odnos nadnaravnog i čovjeka kao religioznog bića te odnos spram prirode bez obzira o kojoj se vjeri radi.

Svaki autor osobno odgovara za prikazani motiv i bez naknade dopušta organizatoru reprodukcije i objavljivanja za potrebe promidžbe ovog Salona, odnosno vjerskog turizma župe, osim ako autor to izričito ne zabrani pismeno. Svaki autor može sudjelovati na natječaju s najviše 4 pojedinačne fotografije u crno bijeloj ili kolor tehnici za svaku temu, ukupno 8 fotografija. Zadani format fotografija je JPG 300×200 mm – 300 dpi. Fotografije se šalju isključivo na CD/DVD-u na adresu Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Molve, Virovska 21, 48327 Molve do 16. rujna. Uz CD/DVD s fotografijama potrebno je priložiti i ispunjenu prijavnicu. Kotizacija za sudjelovanje na 3. salonu vjerske fotografije iznosi 50 kn, šalje se zajedno s fotografijama na CD/DVD-u i prijavnicom. CD/DVD se ne vraćaju autoru.

Stručno ocjenjivanje fotografija održat će se 27. rujna, a Ocjenjivački sud će dodijeliti prvu, druge i treće nagrade te do tri pohvale za pojedinačne fotografije u svakoj temi. Objava rezultata bit će 30. rujna.

Organizator se obvezuje od primljenih materijala, a nakon izvršenog ocjenjivanja izraditi fotografije za izlaganje.

Izložba će biti otvorena 11. listopada u galeriji Molvarskog likovnog kruga u Molvama.

Prijavnica i detaljne obavijesti o 3. salonu vjerske fotografije dostupni su na mrežnoj stranici molvarske župe www.zupa-molve.com ili kod organizatora zvonko.istvan@kc.t-com.hr. (ika/bitno.net)