Prof Emilio Marin imenovan clanom Papinskog povjerenstva za sakralnu arheologiju

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je 24. siječnja da je papa Benedikt XVI. imenovao za člana Papinskog povjerenstva za sakralnu arheologiju prof. Emilija Marina, redovitog profesora rimske arheologije na Sveučilištu u Splitu i člana Francuske akademije znanosti i umjetnosti.

Emilio Marin, redoviti profesor, muzejski savjetnik i veleposlanik, rođen je u Splitu, 6. veljače 1951. Maturirao je 1969. na Klasičnoj gimnaziji u Splitu, diplomirao1973. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; 1977. magisterij znanosti iz arheologije i epigrafije, te 1990. doktorirao iz antičke povijesti i arheologije na Sveučilištu u Zagrebu.

Od 1973. je kustos pripravnik, kustos (1974), viši kustos (1980) i muzejski savjetnik (1986) Arheološkog muzeja u Splitu. Od 1983. zamjenik ravnatelja, potom ravnatelj (1988.-2004.) Arheološkog muzeja u Splitu. 1981-1983. asistent na Institutu za umjetnost i arheologiju na Sorbonni, glavni tajnik XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju (1994). 1990-1991. gostujući izvanredni profesor Sorbonne.  Od 1998. redoviti profesor Provincijalne arheologije na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Od 2003., nakon drugog izbora, u trajnom zvanju. 2002-2003. gostujući redoviti profesor Sorbonne.

Kao gost predavao je na sveučilištima: Barcelona, London, Oxford, Cambridge, Newcastle-upon-Tyne. Rim, Macerata, Beč, Haidelberg, New York, Princeton, Boston, Harvard, Tel Aviv. Voditelj je arheoloških iskopavanja u Saloni, Naroni, Splitu i na Braču.

Sudjelovao je na mnogim domaćim i znanstvenim skupovima i kongresima (preko 75 priopćenja). Bibliografija prof. Marina iznosi gotovo petsto jedinica.

Od 7. ožujka 2003. prof. Marin je redoviti inozemni član Francuske akademije znanosti i umjetnosti. Dopisni je član brojnih inozemnih ustanova.

Prof. Marin imenovan je 2004. izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom RH pri Svetoj Stolici, a 2005.  imenovan  je i izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom RH pri Suverenom viteškom malteškom redu. Službu veleposlanika u Vatikanu obnaša do 2011. kada postaje redovitim profesorom na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

M.U. | Bitno.net