Radovi na obnovi započeli su još 2014. godine

Foto: Wikimedia Commons; Nena Seretinek

Vjernici župe sv. Marka u Korčuli misna slavlja i liturgijske obrede od sada će slaviti uz obnovljeni kameni ciborij glavnog oltara koji je nakon obnove vraćen i ponovno montiran te je cijeli unutarnji prostor crkve zasjao novim sjajem. Misno slavlje ispod obnovljenog ciborija u nedjelju, 6. listopada slavio je župnik don Frano Kuraja, a na misi je podijeljen i sakrament krštenja nedavno rođenoj župljanki.

Djelatnici restauratorskog odjela Split, Hrvatskog restauratorskog zavoda počevši od 2014. godine, na ciboriju su izvršili niz istražnih radova kao pripremu za obnovu ciborija. Na osnovu tih radova tijekom 2015. godine započelo se s laserskim čišćenjem unutrašnjosti ciborija te uklanjanjem cementnih sljubnica, nakon čega je postalo jasno stvarno stanje konstrukcije. Nakon uvida u stanje konstrukcije konzultiran je statičar na čiju su sugestiju i uz suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku radovi zaustavljeni zbog hitne demontaže gornjeg nestabilnog dijela u radionicu HRZ-a u Splitu. Okupljen je tim stručnjaka i sagledali su se svi detalji koji bi mogli ukazati na razloge i posljedice povijesnih intervencija i poremećaja stabilnosti konstrukcije. Naime, nakon detaljnijeg čišćenja spojeva i profilacije kamenih elemenata, tijekom probnih spajanja kamenih elemenata u radionici, analizom tragova klesarskih alata i spajanja pojedinih kamenih elemenata te mjerenjem svih, uočeno je da je ciborij drastično preklesan već u fazi montaže u 15. stoljeću.

Paralelno s istraživanjima analizirao se i prevodio ugovor o gradnji ciborija i radilo na obnovi izvornih proporcija ciborija. Sva saznanja su usmjeravala na neophodnu obnovu oštećenih kamenih elemenata i rekonstrukciju njegova izvornog stanja.

Prema nacrtu dr. sc. Gorana Nikšića izrađeno je osam novih kamenih elemenata nedostajućeg krovišta i kupola. Montaža svih kamenih elemenata ciborija odvijala se prema visokim pravilima struke tako da su maksimalno iskorištene postojeće rupe od klamfi u koje su se nove klamfe i trnovi zalili u olovo. Također montaža “in situ” zahtijevala je minimalne korekcije mjera visine na svakoj razini kako bi se u konačnici dobila izvorna statika i geometrija. Slijedila je ispuna sljubnica vapnenim mortom te tonsko ujednačavanje cjeline. Na ovaj način vraćena je izvanredna vrijednost spomenika koji spada u sam vrh ranorenesansnih ostvarenja u Dalmaciji.

Autor ciborija s kraja 15. stoljeća je hrvatski graditelj i klesar Marko Andrijić.

Na obnovi ciborija radili su Ivan Sikavica, konzervator i restaurator Odsjeka za kamen – Split, te Mate Rošić i Marin Barišić, viši konzervatori.

Dubrovačka biskupija | Bitno.net