„Riječi, djela i sudbina Isusova međusobno su povezani na način koji je bitan i presudan za cjelokupnu povijest kršćanstva“, piše Mario Cifrak, uvodeći u ovu svoju studiju koja prati kerigmu (navještaj) do pisanoga evanđelja. „I riječ je Božja rasla“ (Dj 6, 7). „Pripovijedanje, koje je usredotočeno na kerigmu, pomaže nam razumjeti da uskrsna vjera nije vezana uz grob, nego uz kerigmu, a time uz ono što su Kefa i ostali učenici doživjeli u susretima s Uskrslim.“

Ovoga lipnja knjiga mjeseca vezana je uz Božju riječ i njezin rast.I riječ je Božja rasla studiozna je knjiga koja je pristupačna i širem čitateljstvu, a u knjižarama i web knjižari Kršćanske sadašnjosti može se do kraja lipnja nabaviti po 30 % nižoj cijeni (za 56 kn umjesto 80 kn).

Kada mislimo na evanđelje, redovito mislimo na postojeća pisana Evanđelja koja nalazimo u Novom zavjetu: Evanđelje po Mateju, Marku, Luki i Ivanu.Manje nam je poznata činjenica da postoji i Pavlovo evanđelje (usp. Rim 1,1-2)ili da se i sami evanđelisti koriste riječju »evanđelje« u svojim pisanim evanđeljima. »Evanđelje« znači navještaj radosne vijesti o eshatološkom spasenjupo vjeri u Krista koji je živio, umro i uskrsnuo za nas. Dakle, tek od 2. st. poKr. taj se pojam koristi za naša četiri Evanđelja. »Evanđelje« je tako prelazilo odkerigmatskog značenja, koje ima kod Pavla i unutar samih pisanih Evanđelja, odnosno Djela apostolskih, do literarnog, koje započinje Markovim pisanjem (usp.Mk 1,1).

Upravo taj nijansiran prijelaz evanđelja predmet je ove knjige. Kerigmatski aspekt vrlo je vidljiv u Djelima apostolskim i tzv. misijskim govorima koje su osobito održali Petar i Pavao. Zato se autor posvećuje tim protagonistima proučavajući njihove govore i djela. Slijedeći taj kerigmatski i povijesni trag, autor zaključuje da su ta dva vida međusobno usko povezani, a Markova književna vrsta “evanđelja” odredila je pripovijedanje o Isusu i kerigmu o Kristu.

Iako je riječ o stručnoj knjizi, dijelove Novog zavjeta koje autor obrađuje svi će čitatelji moći bolje upoznati i produbiti te steći širi uvid u obrađene teme, kao i bolje razumijevanje povijesnih gibanja po kojima je rasla Božja riječ i njezino razumijevanje u izvornoj kršćanskoj zajednici.

Do kraja svibnja knjigu potražite u knjižarama i web knjižari Kršćanske sadašnjosti po 30 % nižoj cijeni (za 56 kn umjesto 80 kn).