Magazin

Salezijanci u Austriji i sestre Kćeri Marije Pomoćnice započinju izdavati magazin za mlade pod nazivom “Don Bosco forYOUth”. Ovaj novi magazin namijenjen je mladima od 13 do 17 godina života. Više o magazinu na internetskoj stranici.

Francisko Pavljuk | Bitno.net