Kako se boriti protiv mraka? Protiv mraka se NE bori govoreći o mraku, kukajući protiv mraka, žaleći se svima na mrak, vičući na sav glas protiv mraka. Tako se samo ŠIRI mrak. Protiv mraka se ne bori ljutnjom protiv mraka, grizenjem noktiju i škrgutom zubiju. Ako se ljutimo na mrak, on zarobljava naše emocije. Protiv mraka se NE bori lupajući batinom oko sebe misleći da tučemo mrak. Tako se samo umaramo i trošimo uludo snagu, i sigurno udarimo nešto što ne bismo željeli. Mraku ništa. Protiv mraka se NE bori ni pokušavajući proučiti i shvatiti strukturu mraka, vrstu i razloge. Tako nas mrak zaokuplja i zarobljava naše misli. Osim kod ljudi s posebnim poslanjima – za nas ostale je ovo spomenuto – pobjeda mraka nad nama i svijetom.

Protiv mraka se MOŽEMO boriti jedino i isključivo svjetlom. Makar malenom, majušnom svjećicom. Onu koju zovemo lučica. I ona može osvijetliti oko sebe i pokazati put… I ona, tako malena, može odagnati mrak… Dakle, umjesto da se bavimo mrakom, hajdemo zapaliti jednu svjećicu u nama. Da svijetli i oko nas. Zapalimo je od one Kristove iskre u nama, od one ljubavi Božje koju osjećamo u nama, od one snage Duha Svetoga koja je u nama… Pokušajte i vidjet ćete razliku! I vidjet ćete koliko takvih lučica ima!

Sanja Nikčević | Bitno.net