Mk 2, 1-12

Pismoznanci su mudri ljudi. Imaju otvorene uši i odmah primijete ako netko govori riječi koje ne bi smio ili sebi pripisuje svojstva koja pripadaju samo Bogu. Njihov je um izvježban u razlikovanju Boga i čovjeka. Oni su dugim, ustrajnim i pozornim čitanjem Pisma naučili čuti svaki ton koji nije usklađen s Pismom.

Dočim su čuli Isus kako uzetomu kaže da mu se otpuštaju grijesi, u njihovoj se nutrini upalio alarm. Isus je prešao granicu. Pripisuje sebi božansku moć otpuštanja grijeha. Religiozni alarm ima svoje ime: hula. I priziva reakciju. No, religiozni alarm se kod pismoznanaca upalio u skrovitosti. U nutrini. Nitko ga drugi još nije čuo. On u tren oka može zapaliti mase. No za sada je još nečujan. Jedini koji ga čuje je Isus. Njegova je osjetljivost na Božju moć još dublja i osjetljivija od one koju su razvili pismoznanci svojim studijem Pisma. I Isus im odgovara i prije nego li su pitanje postavili glasno i javno. Stalo mu je da dobiju dobar odgovor.

Njihovo je pitanje precizno i cilja ne toliko na bolesnika i njegove grijehe ni na Boga i njegovu moć otpuštanja grijeha. Cilja na Isusa.

Tko je on? Ili je bogohulnik koji sebi pripisuje božanske moći i tako zavodi nepoučene ili on stvarno ima vlast otpuštati grijeh? U prvom slučaju ga treba zaustaviti. U drugom slučaju treba pasti na koljena pred njim i pokloniti u se. Prvo je puno lakše od drugoga. I odjednom opažamo kako veliko poznavanje Pisma može postati preprekom koja otežava prigibanje koljena. Poznavanje Pisma izoštri i uho i um, ali da bih opazio i priznao Boga u njegovoj blizini grešnima i bolesnima treba više od uha i uma. Treba mi sućut i srce otvoreno grešnima, nemoćnima i bolesnima.

Studij Pisma traži vrijeme, ustrajnost i um. Prepoznavanje Božje blizine traži sućut, supatnju i sposobnost radovanja s onima kojima Bog otpusti grijehe i ozdravi ih. Poznavanje Pisma može voditi u osudu drugih ljudi. Sućut vodi u srce života i otključava Pismo ključem koji izmiče umu.

Post često otvori smisao Pisma kojega razum u svom naponu razumijevanja previdi.