*Članak je originalno na našem portalu objavljen 15. srpnja 2019.

Kroz povijest različiti su filozofi i teolozi razvili velik broj argumenata (uspješnih i manje uspješnih) koji govore u prilog postojanja Boga. Mnoge od tih argumenata ponovno je popularizirao i modernoj publici približio kršćanski filozof dr. William Lane Craig. Craig je u tu svrhu pokrenuo i apostolat te internetsku stranicu Reasonable Faith koju možete posjetiti ovdje, a prisutan je i na dvama YouTube kanalima: Reasonable Faith (duži format, cijela predavanja) i drcraigvideos (kraći format, izvadci i ključne točke). Neke od tih videa portal Bitno.net je već objavio u pojedinačnim člancima. Sada ih po prvi puta objavljujemo na jednom mjestu. Dakako, ovime nisu iscrpljeni svi argumenti za Božje postojanje stoga preporučujemo da posjetite već spomenutu internet stranicu dr. Williama Craiga.

1. Leibnizov argument – Bog je najbolje objašnjenje postojanja svemira

Leibnizov argument jedna je od najpoznatijih inačica kozmološkog argumenta u povijesti filozofije o Bogu. Ne nedostaje vrhunskih filozofa koji ga i danas zagovaraju i brane. Više materijala o njemu možete pronaći ovdje ili pak ovdje.

2. Moralni argument – Bog je najbolje objašnjenje objektivnog morala

Ako Bog ne postoji, sve je dopušteno (poznata je tvrdnja iz romana “Braća Karamazovi”). Ali sve nije dopušteno. Stoga Bog postoji. Tako bismo mogli sažeti jedan od najpopularnijih argumenata za Boga u povijesti filozofske misli. Za one koji žele znati više, dr. William Lane Craig  brani moralni argument kako na popularnoj, tako i na učenjačkoj razini. Jedan lakši članak dostupan je ovdje, a predavanje za širu publiku ovdje. Nešto zahtjevniji tekst može se naći ovdje. Craig je moralni argument branio i u više debata, primjerice s jednim od poznatih “jahača novoga ateizma” Samom Harrisom te s Richardom Taylorom.

3. Kalam argument – Bog je najbolje objašnjenje nastanka svemira

Zašto postoji svemir? Što je uzrokovalo njegov nastanak? Prema suvremenoj kozmologiji, naš svijet nije vječan, nego je počeo postojati prije gotovo 14 milijardi godina. Najnovije znanstvene spoznaje dale su novi zamah kalam kozmološkom argumentu za postojanje Boga, koji je privlačan zbog svoje jednostavnosti. Za oživljavanje kalam argumenta najvećim je dijelom zaslužan već spomenuti William Lane Craig. Da biste produbili svoje znanje o ovoj inačici kozmološkog dokaza za Božje postojanje i znali kako odgovoriti na neke od tipičnih prigovora, mogle bi vam koristiti ove poveznice:

4. Teleološki argument – Bog je najbolje objašnjenje precizne ugođenosti svemira za život

Znanstvenici su u zadnjih četrdesetak godina došli do zapanjujućeg otkrića: da bi postojao bilo kakav fizički, interaktivan život, potrebno je izvanredno precizno uskladiti čitav niz temeljnih konstantni i kvantiteta koje određuju svojstva našega svemira. Vjerojatno najpoznatiji zagovornik ove inačice teleološkog argumenta je Robin Collins. Na njegovoj web-stranici možete pronaći više materijala koji detaljnije razlažu ovaj teistički dokaz. Od koristi mogu biti i dolje navedeni članci – akademski i popularni – o argumentu iz precizne ugođenosti svemira.

5. Ontološki argument – ako je Bog moguć, onda postoji

Ako je moguće da Bog postoji, onda Bog postoji. To je ključni uvid ontološkog argumenta – dokaza koji je u 20. stoljeću neočekivano dobio novi život s razvojem modalne logike te stekao neke od najuglednijih filozofskih branitelja. Početnu inačicu ovog popularnog dokaza razvio je sveti Anzelmo Canterburyjski u 11. stoljeću.

Opširnije o modalnom ontološkom argumentu:

Dodatak:

Svi argumenti predstavljeni u ovome nizu opširno su i puno detaljnije razrađeni u Blackwell Companion to Natural Theology, koji je nezamjenjiv dodatak vašoj filozofski informiranoj osobnoj knjižnici.

Ako želite proučiti još argumenata o postojanju Boga preporučujemo odličan niz o četiri puta svetog Tome Akvinskog. Tekstove iz spomenutog niza možete pročitati OVDJE.