Da je čovjekov život kratka vijeka i pun nevolja (Job 14,1) lako je iskusiti ali puno teže prevladati i u tome postojano ustrajati. Kad nas pritisnu nevolje spontano tražimo pomoć od prijatelja i svakoga tko bi nam mogao stvarno pomoći. Kršćani su iskusili takvo stanje u vrijeme progona. U tim vremenima straha, tjeskobe i zlostavljanja intenzivnije su se utjecali pomoći i zaštiti Božjoj i zagovoru Bogorodice i svetaca. Tako je već u prvim stoljećima kršćanstva nastao Bogorodičin naslov Pomoćnica kršćana.

Papa Pio V. dodao je taj zaziv u Lauretanske litanije nakon pobjede kod Lepanta 1571. godine. Kad je papa Pio VII. nasilno istjeran iz Vatikana, cijela se Crkva usrdno molila da se može vratiti na Petrovu stolicu. I to se stvarno i dogodilo. Papa je oslobođen i vraćen u Rim 24. svibnja 1814. Zbog toga je naredio da se uvede blagdan Pomoćnice kršćana i da se slavi na dan njegova oslobođenja i povratka na Petrovu stolicu. Papa Benedikt XV. spominje važnost zaziva u litanijama i veli: Crkva nije slučajno stvorila zaziv ´pomoćnica kršćana´ na kraju litanija. Iza zaziva: Zdravlje bolesnih, utočište grješnika, utjeho žalosnih, zazvala ju je Pomoćnicom kršćana.

U marijanskom svetištu Montserrat u Španjolskoj nalazi se neobična biblioteka s natpisom na vratima: Biblioteka Blažene Djevice. Na iznenađenje posjetitelja u njoj se ne nalazi ni jedna knjiga. Tu su raspoređene samo pločice, najčešće s natpisom: Marija mi je pomogla i mnoštvo ortopedskih pomagala i proteza ozdravljenih vjernika. Slično je i u mnogim drugim marijanskim crkvama i svetištima.

Velik doprinos širenju pobožnosti Mariji pod naslovom Pomoćnica kršćana dala je Družba sv. Franje Saleškog koju je utemeljio sv. Ivan Bosco (+ 1888.), rođen iste godine kada je Pijo VII. uveo blagdan Pomoćnice kršćana. Prva vjernička udruga pod navedenim naslovom okupila se u Torinu 1868. g. s ciljem promicanja autentičnog kršćanskog života po Marijinu primjeru i zagovoru. Udruga djeluje i u našem vremenu i svoju aktivnost provodi u apostolatu među manjim grupama u lokalnim sredinama. Uzimaju Mariju za uzor služenja Bogu i svjedočenja evanđeoskih vrednota u svagdanjem životu. To postižu prvenstveno primjerom dobroga življenja ali i poticajnim govorima.

Pomoćnica u nevolji

Misni obrasci u Zbirci misa BDM, pod rednim brojem 42, osim predslovlja, uglavnom su preuzete iz Vlastitih misa Družbe sv. Franje Saleškoga i kongregacije klerika-redovnika sv. Pavla. Predložena su i svetopisamska čitanja: Otk 12, 1-12.17; Post 3,1-15; Iv 2,1-11.

Znakovit je izbor predloženih svetopisamskih čitanja. Za prvo misno čitanje predlažu se dva odlomka: Post 3,1-15 i Otk 12,1-12.17. U oba dominira sukob zmijina i ženina potomstva i najava konačne pobjede nad zlom što ga simbolizira zmija i njezino potomstvo. Osobito je to naglašeno u odlomku iz knjige Postanka. U odlomku iz Otkrivenja, uz dramatičnost porođajnih bolova i muka rađanja i proročke vizije ratovanja velikog zmaja protiv Žene, predstavljen je lik pobjednice obučene u sunce, okrunjene s dvanaest zvijezda. A zanimljiva je i njezina pratnja za koju se ona svesrdno zauzima. Ivan je proročkim zanosom gleda zajedno s ostatkom njezina potomstva, s onima što čuvaju Božje zapovijedi i drže svjedočanstvo Isusovo (r.17). To je veoma prikladna slika Marije Pomoćnice u nevolji. Ali i jasan poticaj da se pravi vjernici trebaju vjerom i životom stvarno ubrojiti u ostatak njezina potomstva po tome što čuvaju zapovijedi Božje i drže svjedočanstvo Isusovo. Tu nema mjesta nekoj sladunjavoj kršćanskoj pobožnosti ni nadi bez pokrića u životu nego se za uzor i ideal postavlja svakodnevno podnošenje križa i borba protiv zla. Jer, samo odlučni i nasilni praktikanti dobra, osvajaju ulaznicu u kraljevstvo nebesko. Marijin primjer i zagovor istinska je pomoć u toj borbi.

Dobar primjer je potreban svima a osobito mladima koji traže prikladne uzore za nasljedovanje. U današnjoj sveopćoj pomutnji oni se osjećaju smućeno i izgubljeno pred degradacijom i relativiziranjem vrednota što su ih starije generacije nudile kao uzor nasljedovanja i ključ životne sreće. Marijina odlučnost u suočavanju sa svakodnevnim poteškoćama, pouzdanje u Božje vodstvo i u trenucima sumnje i nesnalaženja, suosjećanje s ljudima u potrebi … Sve su to trajne vrednote koje se može i treba ostvarivati u životu.

Što god vam rekne učinite! vrhunac je predloženog evanđeoskog odlomka. To je poruka sa svadbe u Kani Galilejskoj, ali i poruka sa svake euharistijske gozbe kršćana sve do Kristova slavnog očitovanja na koncu vremena. Tada će se i na svakome vjerniku očitovati opravdanje i sadržaj saveza s Bogom: Gospod je slava tvoja i Bog tvoj, koji je radi tebe učinio velika i čudesna djela (Pričesna).

Hrani vjeru i pritječe u pomoć

Molitveni tekstovi predložena misnog obrasca slave Boga koji je Blaženu Djevicu roditeljicu svoga Sina postavio za majku i pomoćnicu kršćanskom narodu (zborna, predsl.). Upravo zbog toga se na Mariju primjenjuje pohvala izrečena za starozavjetnu junakinju Juditu: Tvoja hvala neće iščeznuti iz usta ljudi, nego će se oni dovijeka sjećati Božje moći (ulazna).

Marijina zaštita i pomoć kršćanskom je narodu pružena da pod njezinom zaštitom neustrašivo bije boj vjere, bude postojan u nauku apostolskom, sigurno korača kroz oluje svijeta dok radostan ne stigne u nebeski grad (predsl.). Tada će biti nova nebesa i nova zemlja s obnovljenim pokoljenjem. Na to se pripravljamo i privikavamo već ovdje na zemlji što izražavamo i molimo u misnoj popričesnoj molitvi da … uz pomoć Blažene Djevice svučemo iskvarenu starinu i obučemo Isusa Krista, početnika novog pokoljenja.

Molbu možemo izraziti i riječima crkvenog himna:

Zaštiti svoju djecu svu,
Kad bìt im bude smrtni boj,
Da s tobom nać se uzmognu
U domovini vječitoj.

Izvor: Franjevci-split.hr