Isus

Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina. Bijaše – kako se smatralo – sin Josipov, Elijev, Matatov, Levijev, Malkijev, Janajev, Josipov. Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev, Mahatov, Matatijin, Šimijev, Josehov, Jodin, Johananov, Resin, Zerubabelov, Šealtielov,Nerijev, Malkijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Erov, Jošuin, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev, Šimunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov, Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov, Jišajev, Obedov, Boazov, Salin, Nahšonov, Aminadabov, Adminov, Arnijev, Hesronov, Peresov, Judin, Jakovljev, Izakov, Abrahamov, Terahov, Nahorov, Serugov, Reuov, Pelegov, Eberov, Šelahov, Kenanov, Arpakšadov, Šemov, Noin, Lamekov, Metušalahov, Henokov, Jeredov, Mahalalelov, Kenanov, Enošev, Šetov, Adamov, Božji.

Lk 3,23-38

Isusovo rodoslovlje zapisano u Lukinu evanđelju, za razliku od onoga u Matejevu evanđelju, koje seže samo do Abrahama, proteže se sve do prvog biblijskog čovjeka. O Adamu smo promišljali tijekom protekla dva tjedna, a sada usmjerimo svoje misli prema njegovu sinu.

Šet

Šet je, prema Knjizi Postanka, dijete koje su rodili Adam i Eva nakon što je Kajin protjeran zato što je ubio Abela.

Šet simbolizira novu priliku koju nam Bog neprestano pruža. Bog nas ne želi ostaviti u svojoj zbunjenosti i izgubljenosti, nego nam neprestano nudi mogućnost novog i drugačijeg početka.

To je ujedno i simbolika Šetova imena koje znači On dodjeljuje ili On dade. Bog nam daje svakodnevno novu mogućnost.

Gdje ti je brat tvoj?

Najvažniji zadatak koji ima novi čovjek je odgovoriti na pitanje koje je Bog postavio Kajinu. Kajin se opravdavao da on nije čuvar svoga brata. Time simbolizira vrijeme u kojemu se ljudi ne prepoznaju kao braća, nego kao suparnici i opasnost.

Šet, kao nova mogućnost i simbolični novi početak čovječanstva, predstavlja one koji će čovjeka pokraj sebe doživljavati kao brata i sestru.

Vjera ti je bitna? Pridruži nam se:

Stoga je prikladno razmisliti o Šetu kao simbolu Novog Saveza koji započinje Božjim utjelovljenjem, a kasnije rođenjem, naviještanjem Kraljevstva Božjega, smrću, uskrsnućem i slanjem Duha Svetoga.

Sin njemu sličan

Zanimljivo je da, na početku rodoslovlja patrijarha koji su živjeli prije potopa, biblijski pisac po treći put opisuje stvaranje svijeta i čovjeka. I Ističe da je Bog stvorio muškarca i ženu na svoju sliku, blagoslovio ih je i nazvao – čovjek (usp Post 5,1-2).

Muškarac i žena su stvorili Šeta na svoju sliku. I dijete, po sličnosti s roditeljima koji su slični Bogu, samo postaje slika Božja.

Ta činjenica nam ističe važnost roditelja koji nisu samo prenositelji biološkog postojanja, nego i duhovne dimenzije. Zato roditelji nisu samo hranitelji i skrbnici svoje djece, nego su i odgojitelji.

Dakako da se u suvremenom svijetu želi obezvrijediti važnost, poslanje i blagoslov obiteljskog zajedništva, jer je obitelj još uvijek jedna od rijetkih oaza koja ne funkcionira po tržišnom mentalitetu, nego po zakonu ljubavi, darivanja i predanja, no mi kršćani baš zato moramo naglašavati njenu važnost i živjeti njeno poslanje.

Nikola Kuzmičić

Foto: Shutterstock.com