Betlehem-bazilika

„Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est“ (Ovdje se od Djevice Marije rodio Isus Krist), latinski je natpis urezan na srebrnoj zvijezdi koja obilježava mjesto Isusova rođenja. Od samoga početka, kršćani su bili svjesni važnosti Betlehema u kojemu se prema evanđeljima po Mateju i Luki rodio Spasitelj. Tako već sveti Justin na polovici drugog stoljeća govori o živom sjećanju stanovnika Betlehema na štalicu Isusova rođenja. Kršćansko sjećanje na mjesto Isusova rođenja nije uspio ugasiti ni progon u vrijeme cara Hadrijana, kada su na najsvetijim kršćanskim mjestima izgrađeni poganski hramovi. Slijedeći neprekinutu kršćansku tradiciju, car Konstantin je, na poticaj svoje majke sv. Jelene, dao izgraditi velebnu baziliku koja je nažalost stradala u različitim pobunama. U 6. stoljeću baziliku je ponovno izgradio car Justinijan, a u tom je obliku, uz manja oštećenja i preinake, sačuvana do danas.

Bazilika je povjerena zajedničkoj brizi Grčke pravoslavne Crkve, Katoličke Crkve i Armenske Crkve, a od 2012. godine nalazi se na UNESCO-vom popisu spomenika svjetske baštine.

Spilju Isusova rođenja možete posjetiti NA OVOJ stranici.

Ostale zanimljive virtualne šetnje možete pronaći ovdje!