Ti! Sv. Pavao u poslanici Rimljanima kaže: “Ja se ne stidim Evanđelja, ono je sila Božja“ (Rim 1,16). Petar i apostoli bili su sretni što su smjeli pretrpjeti nešto za Isusa. Pitanje koje je uvijek aktualno za nas vjernike, glasi: “Što sam ja spreman danas pretrpjeti za svoju vjeru?“ Možda se ja stidim Evanđelja? To su strahovito važna pitanja koja nam se nameću i traže osobni odgovor. Evanđelja se stidim svaki puta kad ne živim po njemu, kad nisam spreman svjedočiti da pripadam Isusu Kristu. Samo svojim silama mi ne možemo biti pravi Isusovi svjedoci. Zato nam je potrebna sila Duha Svetoga, koji se daje onima koji mu se pokoravaju. Što se više pokoravam Bogu, a to znači što sam više spreman živjeti po Božjim zapovijedima, to postajem spremniji primiti Duha Svetoga. Svoju spremnost da se pokoravamo Bogu, najviše testiramo i potvrđujemo onda kad smo spremni poslušati Isusa i krenuti njegovim putem.

Isusovo ukazanje na Tiberijadskom jezeru za sve nas je snažna poruka da na Isusovu riječ bacimo svo69 je mreže tamo kamo On želi. Sveti Ivan u svom evanđelju opisuje uzaludni napor apostola da ulove nešto riba. Ali te noći ne uloviše ništa. Međutim, kad su na Isusov nagovor, a da još nisu znali da je to Uskrsli Krist, bacili mrežu na desnu stranu, ulovili su punu mrežu riba. Ivan, koji je na Veliki petak jedini od apostola bio pod križem Isusovim, sada ga prvi prepoznaje i govori Petru: “Gospodin je” (Iv 21,7). Na te riječi Petar skače u more da što prije bude s Isusom. Kad su svi iz lađice došli na kopno, čekalo ih je ugodno iznenađenje: Isus im je pripremio ribu na roštilju: “ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh” (Iv 21,9). Ovom gestom, Isus je želio učenicima još jednom posvjedočiti svoju ljubav i brigu za njih. On ih susreće u njihovom radu, dok love ribu. To znači On je uvijek s nama: i kad se molimo i kad radimo. Ovaj izvještaj sv. Ivana donosi nam još jednu veliku istinu, a ona glasi da mi bez Isusa ne možemo ništa. Ali s njime možemo sve. Zato je odlučujuće pitanje koliko čujem Isusove riječi i da li sam spreman na njegovu riječ baciti svoje mreže.

[facebook]Vjera ti je bitna? Klikni like![/facebook]

Isus je jednom rekao: “Došao sam da imaju život i to da ga imaju u izobilju“ (Iv 10,10). Kad gledamo svoj život, često puta moramo zaključiti kako je to daleko od onoga života u izobilju o kojem govori Isus. Zašto je toliko nezadovoljnih i nesretnih ljudi na svijetu. Zašto se toliki bore da nešto ulove, a onda na koncu života zaključe kako zapravo nisu ulovili ništa. Zašto samo životarimo, a mogli bismo imati život u izobilju. Na to pitanje nam odgovara evanđelje o čudesnom ulovu ribe, bolje reći sam Isus kad kaže: “Bacite mrežu na desnu stranu“ (Iv 21,6). Ove Isusove riječi, upućene svima nama i svim ljudima, znače: Promijenite se, počnite drukčije živjeti. Imajte hrabrosti promijeniti smjer svoga putovanja. Budite odvažni i tražite više od života. Krenite Isusovim putem. Na njegovu riječ bacajte svoje mreže tamo kamo vam on kaže, idite tamo kamo vas on usmjeri. Imajte hrabrosti živjeti drukčije nego što ovaj svijet od vas traži. Imajte hrabrosti osloboditi se života u ovisnosti i budite istinski slobodni.

Sve to znači: bacite mrežu na desnu stranu. Učenici su poslušali Isusov savjet i ulovili su punu mrežu riba. Duh ovoga svijeta ne sluša Isusov savjet, zato duh ovoga svijeta ne može ni zadovoljiti ljudsko srce, jer su mu mreže prazne. Bog nas nije stvorio da se povlačimo u iluzorni svijet neke svoje lažne sigurnosti, da se vječno usidrimo u zaštićenu luku koju nam nudi ovaj svijet, nego da izvezemo svoju lađu na pučinu, na otvoreno more, da idemo tamo kamo nas Bog zove i šalje.

Dr. sc. Mijo Nikić, dopuštenjem autora preuzeto iz knjige Očima psihologa teologa | Bitno.net