O, sveti anđele čuvaru, hvala ti što si me i ove noći sačuvao od svakoga zla duše i tijela. Kako me je lako mogla smrt, a možda i vječna smrt, snaći! Kao za-hvalu za to dobročinstvo cijeli ću ovaj dan provesti tebi na čast, a na slavu Božju. Po tvojim rukama prikazujem dragom Bogu sav rad, sve poslove i muke, sve misli i čine današnjega dana. Izmoli mi milost da sve tako izvršim da bude vrijedno veličanstva Božjega.

Daj da danas ne učinim nikakav svojevoljni grijeh, osobito ne ovaj… Čuvaj me od svake nezgode koja bi mogla nauditi mom životu, mojoj časti ili mom dobru. Predajem ti svoje tijelo i svoju dušu; pod tvojom obranom bit ću siguran; kad me ti vodiš, neću zalutati; kad se ti skrbiš za me, neće mi ništa manjkati. O, anđele Božji, kome me je neizmjerna ljubav Očeva preporučila, rasvijetli me, čuvaj me, vladaj i ravnaj sa mnom danas i po sve dane života moga. Amen. (Imprimatur br. 205S. U Senju dne 23. kolovoza 1912. Roko, biskup)

Izvor: Monfortanci.com