U mjesecu smo svibnju koji je u katoličkoj tradiciji posvećen Blaženoj Djevici Mariji. Zato smo vam pripremili za svaki dan u mjesecu jednu meditaciju koju je napisao bl. kardinal John Henry Newman o Lauretanskim litanijama.

Marija je “Mater Creatoris,” Majka Stvoriteljeva.

Od svih naziva, ovaj naziv bi se trebao smatrati nemogućim da ga jedno živo biće posjeduje. Na prvi ćemo pogled možda biti u iskušenju kazati kako nas ovo zbunjuje u vezi s našim osnovnim idejama o Stvoritelju i živom biću, o vječnom i trenutnom, o samopostojećem i ovisnom. Ipak ćemo daljnjim razmatranjem uvidjeti da ne možemo zanijekati Mariji ovaj naziv, a da ne zaniječemo Božansko utjelovljenje, odnosno, veliku i temeljnu istinu vjere, da je Bog postao čovjekom.

To je vidljivo još od prvog doba Crkve. Kršćani su još od samih početaka bili naviknuti zvati Blaženu Djevicu “Majkom Božjom”, jer su uvidjeli da je nemoguće zanijekati joj tu njezinu titulu, ne niječući pritom riječi sv. Ivana, “Riječ” (to jest, Sin Božji) “je tijelom postala”.

A nedugo zatim smatralo se potrebitim proglasiti tu istinu i na Općem saboru Crkve. Jer nastala je pogreška u vjerovanju, kao posljedica odbojnosti koju ljudi osjećaju prema misteriju, da Gospodin naš nije bio stvarno Bog, već čovjek koji se razlikovao od nas samo u tome što Bog prebiva u njemu, kao što Bog prebiva u svim dobrim ljudi, samo u većoj mjeri, kao što Duh Sveti prebiva u anđelima i Prorocima, kao u nekoj vrsti hrama, ili kao što Gospodin naš sada prebiva u tabernakulu u crkvi. A onda su biskupi i vjernici shvatili da nije bilo drugog načina da se spriječi ta neistina doli izjavljujući drugačije i čineći tu istinu, da je Marija bila Majka, ne samo čovjeka, već i Boga, ”početnom” točkom vjere. I od tada je naziv Marije, kao Majke Božje, postao ono što se zove crkvenom dogmom, odnosno člankom vjere.

No, to nas dovodi do šireg viđenja tematike. Je li ovaj naziv, koji je dat Mariji, divniji od nauke da je Bog, a da ne prestaje biti Bog, postao čovjekom? Je li tajanstvenije to što je Marija Majka Božja, no to što je Bog postao čovjekom? Ipak potonje, kao što sam rekao, elementarna je istina vjere, kojoj su svjedočili proroci, evanđelisti i apostoli u Svetom pismu. A što može biti utješnije i radosnije od divnog obećanja koje proizlazi iz ove istine, da je Marija Majka Božja? To veliki čudo, da smo postali braća Boga našega, da će utjelovljeni Bog sve nas, ako živimo dobro i umremo u milosti Božjoj, uznijeti na to mjesto gdje prebivaju anđeli, da će naša tijela biti izdignuta iz pepela i uznesena na Nebo, da ćemo zaista biti sjedinjeni s Bogom, da ćemo biti sudionici Božanske prirode, da će svatko od nas, i duša i tijelo, biti uronjen u bezdan slave koja okružuje Svemogućega, da ćemo ga vidjeti i podijeliti Njegovo blaženstvo, kao što piše u tekstu: “Tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.”

bl. John Henry Newman | newmanreader.org

Prijevod: Antonija Jukić | Bitno.net

Sve meditacije pronađite na ovome linku: Meditacije bl. John Henry Newmana o Lauretskim litanijama