Čini se da je razboritije čekati da djeca dosegnu dob kad mogu birati vjeru uz potpuno poznavanje sadržaja i kad mogu sama odgovarati na postavljena pitanja, a ne preko kuma ili kume. Čemu malo dijete pitati vjeruje li u Boga kad još ne zna govoriti? Kojim mu se pravom nameće vjera koju još ne može razumjeti i koju će možda odbaciti kad bude moglo više razumjeti? I još nešto: za poznavanje kršćanskih istina treba barem onoli­ko vremena kao za sticanje osnovnog znanja iz matematike i kako da dijete pristane uz ono što točno ne poznaje? Dob zakonske zrelosti bez sumnje je najpogodnije da se predloži krštenje, uz uvjet, razumljivo, da je dotični primio odgovarajuću pripravu uz zajedničko nastojanje roditelja i nastavnika. Uostalom, prvi su se kršćani krstili vrlo kasno, neki su čak čekali posljednji trenutak da zatraže taj sakramenat.

MEĐUTIM…

Bog kaže u osobi Isusa Krista: ″Pustite dječicu k meni″ (Lk 18,16).

Reći ćete da su u ovdje navedenoj evanđeoskoj zgodi djeca sama od sebe došla Kristu, a ne pod vodstvom kuma ili kume, i to kao da podržava gore navedeni prigovor, ali je malo vjerojatno da su ta djeca bila poučena kršćanskim istinama. Sam je Krist vrlo dobro znao da ih je privukla njegova osoba više nego njegov nauk.

Crkva nije stranka koja bi trebala pribavljati pristaše za Božju politiku. Pravi red stvari posve je drukčiji. Sam Bog djecu povjerava Crkvi i obvezuje ju da ih odgaja u ljubavi prema njegovoj osobi i poštovanju prema njegovim zapovijedima. Tu uzrast malo znači. Malo dijete pred Presvetim Sakramentom nije više zbunjeno nego li odrasla osoba. Tko zna, možda je ono čak manje zbunjeno.

Što se tiče razloga prema kojem djetetu ne bi tre­balo nametati vjeru o kojoj ono nije u stanju raspravljati, taj je bez vrijednosti. Djetetu se daje mlijeko prije nego dođe u dob da može izabrati viski; dijete uči materinski jezik prije nego što bi moglo izabrati neki drugi jezik.

[facebook]Želiš li i dalje biti na izvoru istinitih informacija – klikni like[/facebook]

Konačno, s osamnaest ili s dvadeset godina, mladi se općenito zanimaju za posve druge stvari, ne za vjeru, a ″potpuno poznavanje stvari″ što bi trebalo biti uvjet za krštenje – to je zahtjev kojem je nemoguće udovoljiti: nitko nema ″potpuno poznavanje kršćanstva″ – osim njegova osnivača.

André Frossard (preuzeto iz knjige “Bog u pitanjima”)