Ne brini se mnogo tko je za tebe, a tko je protiv tebe, nego nastoj oko toga i brini se da u svemu što činiš Bog bude s tobom.

Imaj čistu savjest, i Bog će te vjerno braniti. Kome Bog hoće pomoći, tome ne može ničija pakost škoditi. Ako znaš šutjeti i trpjeti, zacijelo ćeš osjetiti Božju pomoć.

On zna i kada i kako da se njemu izručiš.

U Boga je da pomogne i izbavi od svake nevolje. Često nam mnogo koristi da ostanemo što ponizniji ako drugi znadu za naše pogreške te ih prekoravaju.

Ako se ponizimo zbog svojih pogrešaka, tada ćemo lako udobrostiviti druge i bez poteškoće umiriti sve koji se na nas srde. Bog štiti i oslobađa poniznoga i poniznom se priklanja; poniznomu daruje obilje milosti te ga nakon poniženja proslavljuje.

On otkriva svoje tajne poniznome i k sebi ga milo privlači i prizivlje. Ponizan čovjek posve je miran i kad je osramoćen, jer se oslanja na Boga, a ne na svijet. Ne misli da si išta napredovao ako ne držiš  da si niži od svih.

Primjena i molitva:

Ako radi vršenja svojih dužnosti prema Bogu trpiš poruge i poniženja u društvu gdje živiš, ne brini se za te poruge ako ti je savjest mirna. U poniženju samoga sebe osjetit ćeš da si malen pred veličanstvom Božjim, ali ćeš osjetiti i pomoć Božju.

Molimo te, Gospodine, učini nas vazda poslušnima Tvojim zapovijedima, da postanemo dostojni Tvojih darova. (Popričesna na XX. Nedj. Po Duh.)

Gornji tekst izvadak je iz knjige Tome Kempenca “Nasljeduj Krista”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati ovdje.