Biti zahvalan znači sjećati se dobrih stvari u životu, neprestano gledati u svjetlo te postajati svijetao.
Potrebno je ponovno se zagledati u Božje lice, gledati preko horizonata zemlje i smrti tamo kamo idemo. Potrebno je iznad svake boli vidjeti sreću, iznad svake tame svjetlo, iznad svake depresije vidjeti olakšanje i zdravlje. No, da bi se to moglo, potrebno je neprestano zahvaljivati i tražiti zašto bismo mogli zahvaliti.
Zahvaliti Bogu što smo danas ustali ujutro, zahvaliti što smo imali kamo poći spavati, zahvaliti što smo imali nešto pojesti, što smo mogli disati, što imamo sobu, krevet, što imamo jelo, ljude, zahvaliti za tramvaj, autobus, za vlak, zrakoplov, zahvaliti za komadić jabuke, banane, za komadić mesa i kruha. Zahvaliti Bogu za svoje noge, srce, pluća… Zahvalnost je život, tko zahvaljuje taj je vječan. Tko zahvaljuje taj će izići i iz najtežih problema, žalosti, depresije, bolesti i taj će nadvladati smrt.
Jer, tko zahvaljuje taj doziva Boga u svoju situaciju i tad postaje velik kao Bog. On prebiva u Bogu, a Bog prebiva u njemu.

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Budi odvažan i hrabar”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net