U novome pastoralnom pismu, njujorški kardinal Timothy Dolan potaknuo je katolike na ustrajanje u kulturi života kroz milosrđe i molitvu, piše CNA.

Kardinal je u pismu objavljenom na blagdan sv. Josipa potaknuo katolike na promišljanje o boljim načinima izlaženja ususret ranjivima, posebice u kontekstu pandemije koronavirusa koja povisuje stupanj usamljenosti i stope samoubojstava.

“U našoj, katoličkoj tradiciji, sv. Josip je zaštitnik sretne smrti. Dok živimo kroz drugu korizmu obilježenu pandemijom koronavirusa, svjestan sam da ‘sretno’ nije riječ koju bismo povezali sa široko rasprostranjenom smrću koju vidimo posvuda oko nas. To izaziva agoniju i tugu za sve nas “, napisao je kardinal Dolan.

“U svjetlu toliko smrti, važno je dozvati sv. Josipa i oponašati njegov primjer hrabrosti i kreativnosti u slijeđenju Božjeg poziva u njegovu životu. Imamo posebnu obvezu biti nalik sv. Josipu za sve one koji pate i koji su ranjivi u našemu društvu, i objavljivati Evanđelje Života u svemu što činimo!” dodao je.

Dolan se osvrnuo na pustoš koju koronavirus izaziva, kao i na “duhovnu pandemiju” koja je stvorila kulturu odbacivanja. Napisao je kako je takav tip mentalnoga sklopa – tretiranje ljudi kao objekata koje se može odbaciti – utjecao na većinu ranjivih u društvu:

“Ovaj mentalitet odbacivanja naposljetku vodi do dehumanizirajuće kulture smrti, koja se nerođenih, fizički i mentalno prikraćenih i naših starijih rješava kroz strašna zla pobačaja i eutanazije. Nije čudno što smo društvo koje postaje sve nasilnije”.

I prije negoli se pojavio koronavirus, istaknuo je, mnoge američke savezne države odabrale su ozakoniti “potpomognuto samoubojstvo”.

“Posljednje što trebamo jest još više nepotrebnih smrti. Zdravstveni autoriteti upozoravaju na dramatičan porast samoubojstava tijekom pandemije, a zasigurno nam nije potrebno još samoubojstava”, napisao je kardinal Dolan.

“Svaki ljudski život svet je i dragocjen – svaku osoba Bog želi, Bog voli i svaku je Bog stvorio na svoju sliku. To znači da svaki život zaslužuje poštovanje, zaštitu i njegu od maternice do grobnice”, dodao je.

Dolan je ohrabrio vjernike na promišljanje o tome kako bi sveci odgovorili na pandemiju i nagnao ih da se zapitaju jesu li oni sami izvor milosrđa. Istaknuo je kako se depresija i usamljenost nastavljaju širiti, i potaknuo je katolike na iznalaženje novih načina dohvaćanja ranjivih, ne samo posredstvom platformi poput Zooma.

“Odgovor onima koji pate nije u pomaganju da si oduzmu vlastiti život. Odgovor je suosjećanje, koje podrazumijeva zajedničku patnju, viđenje Kristova lica u licima bolesnih, invalida i mentalno zaostalih”, stoji u Dolanovu pismu.

“Patimo s onima koji pate, tugujmo s onima koji tuguju, gladujmo i žeđajmo za pravednošću i svetošću. Živimo u jednostavnosti i poniznosti, ljubimo u darežljivosti i milosrdno, dok radimo za pravdu i mir u našemu društvu”, podcrtao je Dolan.

Kardinal je ponovno podsjetio kako je, uz bivanje posebnim zagovornikom obitelji i izbjeglica, sv. Josip ujedno i svetac zaštitnik sretne smrti. Samoubojstvo nije sretna smrt, napisao je, nego čin koji izvire iz očaja i usamljenosti. Potaknuo je vjernike na molitvu za okončanje “potpomognutog samoubojstva” i na oslanjanje na zagovor sv. Josipa.

“Kako nas papa Franjo podsjeća: ‘Idite k Josipu!’ dugo je bio crkveni poklič. Nakon godinu koju smo prošli – u ovome času smrti – više nego ikada trebamo poći k Josipu”, istaknuo je.

“Molimo za njegov zagovor, posebno da nam podari milost da budemo poput njega, pravedni, da budemo muškarci i žene Blaženstva – što je definicija kršćanskog učenja i duhovnog puta kojim je Josip hodao”, zaključio je Timothy Dolan.