“Budite jako pobožni svojemu dobrom anđelu čuvaru… Ah, kolike ćemo brojne i dragocjene prednosti imati po ovoj pobožnosti! Ne postoji stvorenje, pa ni najmanje i najslabije, vjerno ili nevjerno, a da ne bi imalo svoga anđela čuvara koji pazi na njega i trajno ga potiče na dobro. Bog je u svojoj providnosti odredio da ljude služe anđeli. Od trenutka našeg postojanja dobri se anđeli čuvari brinu o nama jer je božanska dobrota tako odredila. Bog nas je oduvijek ljubio i odredio da imamo anđela da nas prati na putu života.

Dobri anđeli žele naše dobro. Nazvani su anđeli čuvari jer su dobili zadatak da nas pomažu i služe nam, nadahnjujući nas, braneći nas u opasnostima, opominjući nas u našim manama, pomažući nam u nastojanju oko kreposti. Postanite vrlo bliski s anđelima, često obraćajući pažnju na njihovu prisutnost. Naši dobri anđeli daju nam jakost i snagu da se vježbamo u krepostima. Naši anđeli čuvari određeni su da prinose naše molitve pred prijestolje uzvišenosti, dobrote i milosrđa našega Gospodina. Naši anđeli čuvari prikazuju naše molitve pred Bogom da bi nas u svojoj dobroti uslišao. Držite za ruku svojeg anđela čuvara da bi vas doveo u nebo.”

Gornji tekst izvadak je iz knjižice “Pobožnost anđelima čuvarima”, o kojoj više možete saznati na linku ovdje.

Utjecimo se molitvom zaštitniku kojeg nam je Bog povjerio: Tri molitve na čast anđelu čuvaru pomoći će vam da poboljšate svoj odnos s njime