Zbog različitih ciljeva, možemo se približiti ovom božanskom sakramentu, a kako bismo ih postigli, moramo učiniti različite stvari u tri različita vremena:

1. prije pričesti,

2. za vrijeme pričesti,

3. nakon pričesti.

Prije pričesti

Prije pričesti, bez obzira na svrhu zbog koje je primamo, trebamo se oprati i očistiti sakramentom pokore od ljage smrtnoga grijeha kakav god on bio. Potom je potrebno da svim žarom svoga srca darujemo sebe same s čitavom svojom dušom, svim svojim snagama i svim svojim sposobnostima Isusu Kristu i onome što se njemu sviđa jer u ovome presvetome sakramentu on nama dariva svoju krv i svoje tijelo s dušom, s božanstvom i sa svim svojim zaslugama. I promišljajući kako je naš dar njemu malen ili gotovo ništavan s obzirom na njegov, moramo poželjeti imati onoliko koliko su mu darovala sva stvorenja ljudska i nebeska kako bismo to mogli prinijeti njegovu božanskom Veličanstvu.

Ako želiš primiti svetu pričest s ciljem da u tebi budu pobijeđeni svi tvoji neprijatelji, prije pričesti počni već uvečer ili što je moguće prije razmatrati želju Sina Božjega da mu ti načiniš mjesto u svome srcu za presveti sakrament kako bi te sjedinio sa sobom te ti pomogao pobijediti tvoju poročnu strast. Ova želja je u našega Gospodina tako velika i beskrajna da je stvoreni razum ne može ni razumjeti.

Ti, kako bi na neki način postala sposobna to shvatiti, dobro si utisni u pamet dvije stvari.

Prva je neizreciva blagonaklonost beskrajno dobroga Boga da bude s nama: on to naziva svojom nasladom (usp. Izr 8,31).

Druga se sastoji u promatranju da on iznad svega mrzi grijeh, bilo kao zapreku i prepreku njegovu sjedinjenju s nama (koje on toliko želi), bilo kao u svemu protivnu njegovim božanskim savršenstvima. Budući da je Bog vrhovno dobro, čista svjetlost i beskrajna ljepota, ne može ne mrziti i neizmjerno se gnušati nad grijehom: grijeh nije drugo doli tama, nedostatak i nepodnošljiva ljaga naših duša.

Ova Gospodinova mržnja na grijeh je tako žarka da su prema uništenju grijeha bila usmjerena sva djela Staroga i Novoga zavjeta, a osobito djela presvete muke njegova Sina koji bi, kažu nam prosvijetljene Božje sluge, kako bi u nama poništio svaki, pa i najmanji grijeh, tisuću puta iznova pošao u smrt (kad bi to bilo potrebno).

Iz ovih razmatranja uspjet ćeš shvatiti, premda jako nesavršeno, Gospodinovu veliku želju da uđe u tvoje srce kako bi iz njega istjerao i posve porazio sve tvoje neprijatelje. Stoga, uspali u sebi živu želju primiti tom nakanom. Nakon što si tako postala posve velikodušna i oživljena nadom u dolazak tvoga nebeskog Vođe, više puta izazovi na boj strast koju namjeravaš pobijediti; odbij je potom zajedno s protivnom voljom, proizvodeći kreposne čine suprotne onoj strasti. I tako nastavi uvečer i jutro prije svete pričesti.

Za vrijeme pričesti

Kada, pak, budeš primala svetu pričest, malo prije baci pogled na svoje nedostatke počevši od posljednje primljene pričesti do tada. Počinila si ih kao da Boga nema i kao da nije toliko za tebe podnio u otajstvima križa. Više si vodila računa o kakvu bijednom zadovoljstvu i o svojim željama nego o volji Božjoj i o njegovoj časti. Potom ćeš se u sramu i u svetome strahu promotriti u vlastitoj nezahvalnosti i nedostojnosti. No misleći također kako neizmjerni ponor dobrote tvoga Gospodina zove ponor tvoje nezahvalnosti i tvoje male vjere, približi mu se s pouzdanjem nudeći mu širok prostor u svome srcu kako bi u njemu postao apsolutni gospodar. A samo ćeš mu onda pružiti širok prostor u svome srcu kada iz njega istjeraš ljubav prema stvorenjima, zatvarajući ga poslije kako tkogod drugi ne bi unutra ušao osim tvoga Gospodina.

Nakon pričesti

Nakon primljene pričesti, povuci se odmah u tišinu svog srca: najprije se pokloni svome Gospodinu, sa svom poniznošću i poštovanjem te mu u mislima ovako reci: “Ti vidiš, jedino moje dobro, kako lako te uvrijedim i kako u meni prevlada ona strast koje se sama ne mogu osloboditi. Stoga je ova bitka ponajprije tvoja i od tebe se nadam pobjedi, premda je na meni da se borim.” Okreni se potom vječnome Ocu zahvaljujući mu i moleći ga za pobjedu nad samom sobom, prinesi mu njegova blagoslovljena Sina, kojeg ti je on dao i koji se već nalazi u tebi. Boreći se velikodušno protiv spomenute strasti, s vjerom očekuj pobjedu od Boga: čak ako bi i okasnila, neće izostati ako sa svoje strane budeš činila što možeš.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Lorenza Scupolija “Duhovni boj”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net.