1. Kakvu novost donosi Opus Dei?

Jedan vatikanski dužnosnik je rekao sv. Josemariji da je Opus Dei došao ˝jedno stoljeće prerano˝. Novost Opusa Dei je u:

– promicanju sveopćeg poziva na svetost među običnim laicima;

– duhovnosti utemeljenoj na posvećujućoj vrijednosti običnog rada;

– širenju tog ideala diljem Europe, Amerike, Azije, Afrike i Australije u relativno kratkom razdoblju nakon osnivanja;

– dubokom uvažavanju samostalnosti laika u njihovom laičkom okruženju shvaćajući ih, ne kao agente klera nego kao prave članove Crkve, koji se odazivaju pozivu primljenom na krštenju.

2. Postoje li neki članovi Opusa Dei koji su sveci ili blaženici?

Josemariju Escrivu, utemeljitelja Opusa Dei, beatificirao je 1992. Ivan Pavao II., a kanonizirao ga je 2002. također Ivan Pavao II. Prvog nasljednika svetog Josemarije, Alvara del Portilla, beatificirao je 2014. papa Franjo. Montse Grases, laikinja Opusa Dei, proglašena je 2016. časnom službenicom Božjom također od strane pape Franje. Dodajmo kako među blaženike, članove Opusa Dei, od svibnja 2019. spada i kemičarka Guadalupe Ortiz de Landazuri.

3. Što znači da je Opus Dei osobna prelatura?

Osobna prelatura je pravna osoba unutar crkvene hijerarhijske strukture na čijem je čelu prelat. Opusu Dei, kao osobnoj prelaturi, mogu pripadati i laici i klerici. Osobna prelatura se uspostavlja od Svete Stolice za posebne pastoralne ili organizacijske ciljeve. Riječ „osobna“ znači da ona biva određena po osobama dok se, na primjer, biskupije i župe određuju po geografskim područjima.

4. Mogu li pripadati Opusu Dei osobe u braku?

Velika vjernika Prelature su u braku, te nastoje slijediti Isusa Krista u običnim prilikama svoga života: u poslu, brinući se za svoju obitelj, živeći bračnu ljubav, prihvaćajući djecu koju im Bog daje i odgajajući ih s primjerom i ljubavlju.

5. Je li Opus Dei samo za posebnu vrstu ljudi?

Pripadništvo Opusu Dei je otvoreno svakome bez obzira na sposobnosti, mogućnosti ili društveni status. Bog je onaj koji poziva i u praksi među pripadnicima Opusa Dei ima svih vrsta ljudi. Nakon što se Opus Dei postepeno proširi u određenoj zemlji, socijalna struktura njegovih pripadnika odgovara socijalnoj strukturi te zemlje.

6. Koje sve kategorije pripadništva postoje unutar Opusa Dei?

Većina vjernika u Opusu Dei su vjernici supernumerariji: uglavnom oženjeni muškarci ili udane žene, kojima je posvećenje obiteljskih potreba najvažniji dio njihova kršćanskog života.

Ostali vjernici su muškarci i žene koji se obavezuju živjeti celibat radi apostolskog djelovanja. Jedni žive u svojim obiteljima ili drugdje ako im iz profesionalnih razloga to više odgovara: to su pridruženi Prelature, dok su drugi oni kojima okolnosti dozvoljavaju da u potpunosti preuzmu apostolske obaveze i sudjeluju u dušobrižništvu ostalih vjernika Prelature: to su numerariji, koji obično žive u centrima Opusa Dei.

7. U čemu se sastoji pripremni preduvjet za priključenje u Opus Dei?

Obično, molba primanja u Prelaturu, prethodi vremenu redovitog sudjelovanja u sredstvima formacije (duhovne obnove, predavanja, duhovno vodstvo), koja omogućuje dublje upoznavanje Opusa Dei.

Također se preporučuje vršenje kršćanske prakse, na način kako žive vjernici Prelature, kao što su sakramentalni život, molitva, apostolat, stalni i ponizni trud oko stjecanja kreposti i sl.

8. Što znači da članovi Opusa Dei prakticiraju mrtvljenje?

Opus Dei stavlja naglasak na žrtve uključene u svakodnevni život: savjesno izvršavanje dužnosti, pažnja na potrebe drugih, zadržavanje dobre volje u teškim okolnostima i sl. Kao dodatak, koji preporučuje Katolička Crkva, svi pripadnici prakticiraju mala tjelesna mrtvljenja kao što su umjereni post, povremeno uzdržavanje od određene hrane itd.

U istome duhu, numerariji i pridruženi prakticiraju određene tradicionalne forme tjelesnog mrtvljenja kao što su upotreba pokorničkog pojasa, spavanje na tvrdoj podlozi… To su tradicionalne prakse koje katolici koriste stoljećima i uobičajene su među svecima poput: sv. Franje Asiškog, sv. Tome Mora, sv. Male Terezije, sv. Oca Pija, sv. Majke Terezije…

9. Ima li Opus Dei svoju političku agendu?

Opus Dei nema interesa u političkim aktivnostima svojih pripadnika, niti preuzima ikakvu odgovornost za njih. Oni koji se bave politikom ni na koji način ne predstavljaju Opus Dei, već djeluju kao slobodne i odgovorne osobe koje slijede svoju savjest.

Među članovima Opusa Dei postoje osobe s vrlo različitim političkim stajalištima, i ona, ukoliko su u skladu katoličkim naukom, odražavaju zdrav pluralizam.

10. Tko financira Opus Dei?

Opus Dei se financira prije svega doprinosima svojih vjernika i drugih ljudi koji pružaju financijsku pomoć njegovoj misiji. Apostolske inicijative povezane s inicijativom u području obrazovanja, zdravlja, socijalnog rada i sl. financiraju se kao i druge institucije toga tipa u svakoj zemlji.

OpusDei.org | Bitno.net