Gospodin: Sinko, štogod radiš, reci: Gospodine, ako je Tvoja volja, budi tako.

Gospodine, ako je Tebi na čast, neka bude u ime Tvoje.

Gospodine, ako vidiš, da mi je dobro i da mi koristi, daj mi, da se na čast Tvoju time služim. Ali ako misliš, da će mi biti štetno i da neće koristiti spasenju moje duše, uzmi od mene takvu želju.

Jer nije svaka želja od Duha Svetoga, ako se i čini čovjeku da je prava i dobra.

Teško je pravo rasuditi je li dobar duh ili zao, što te nagovara da želiš ovo ili ono.

Ili te možda sam tvoj duh nuka?

Mnogi su na koncu bili prevareni, koji isprva mišljahu, da ih svjetuje dobar duh.

Dakle svagda sa strahom Božjim i s poniznim srcem valja željeti i moliti, štogod se razumno može poželjeti; a osobito sebe treba da s potpunom poniznošću meni izručiš govoreći: Gospodine, Ti znaš kako je bolje. Neka bude ovo ili ono, kako Ti hoćeš! Daj što hoćeš, koliko hoćeš i kad hoćeš.

Učini sa mnom kako znaš i kako voliš, i kako će Ti biti veća slava.

Postavi me kamo hoćeš, i čini sa mnom u svemu što Ti je drago.

U Tvojoj sam ruci: prevrći me i okreći na koju hoćeš stranu.

Evo me, sluge Tvoga, spremna i gotova na sve, jer nijesam voljan živjeti za se nego za Tebe.

O, da to mogu izvršiti dostojno i savršeno!

Molitva da se vrši volja Božja

Daruj mi, predobrostivi Isuse, svoju milost, da bude sa mnom, sa mnom da radi i sa mnom da ustraje do kraja.

Onda mi daj svagda željeti i htjeti što je Tebi prijatnije i draže.

Tvoja volja budi mojom, a moja neka svagda Tvoju slijedi i najljepše se s njom slaže.

Što se Tebi, to se i meni htjelo ili ne htjelo.

Neka ne mogu što drugo htjeti ili ne htjeti, nego što Ti hoćeš ili nećeš!

Daj, da za sve što je zemaljsko, umrem, i zbog Tebe da mi bude milo, ako me preziru i ako budem nepoznat u ovom svijetu.

A nadasve želim u Tebi otpočinuti, i srce moje da se u Tebi smiri.

Ti si pravi mir srcu i pokoj mu jedini; izvan Tebe sve je teško i nemirno.

U tom miru, to jest u Tebi jedinom, najvećem i vječnom dobru, spavat ću i počivati. Amen.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Tome Kempenca “Nasljeduj Krista”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net