I tako čitava ova godina sa svojih 365 dana ostaje pred nama kao tajanstvena i neugodna nepoznanica.

I sve ono što će se u njoj zbiti u svijetu, oko nas i u nama, za nas je tek velika i neobično šutljiva tajna.

Pa ipak, iako stojimo pred velikom i mučnom nepoznanicom, mi ćemo za tu nepoznanicu, za taj vremenski razmak od 365 dana učiniti neki nacrt, neki program rada za naš duhovni život, za onaj život, koji je počeo na naš krsni dan, a konac će mu biti kad iz zemaljskoga prijeđemo u vječno.

Što zapravo imamo za taj duhovni život sami sebi kazati na početku nove godine?

* * *

Najprije bih htjela da oživimo jedan od najljepših evanđeoskih događaja. To je Propovijed na gori. Propovijed koju je Krist Gospodin održao pred svojom dvanaestoricom i pred tisućama, koje su ga umorne i žedne potražile.

A kad se pod proplankom masa smjestila, Isus progovori:

Blaženi siromašni duhom…

Blaženi krotki….

Blaženi progonjeni…

Blaženi čista srca…

Devet puta za redom čuo se naziv blaženi, da na kraju Gospodin nadoda još nešto što će biti i sinteza njegova nauka i sinteza kršćanskoga života uopće: Budite savršeni.

Polagano je Krist izgovarao te riječi, jer je znao da su neobične i da ih njegovi slušači prvi puta čuju. Ali on još nije gotov. Njegova rečenica nije dovršena. Manjka joj nešto konkretno. Neka poredba, neki živi primjer za tu savršenost. Kako će se duše trsiti oko savršenosti, ako ne znaju gdje joj je konačna meta. Kakve će joj oblike dati, ako im ne bude dan konkretan uzor. Zato Spasitelj i nastavlja. Nakon male stanke on svoju rečenicu završava: Budite savršeni… kao što je savršen Otac vaš nebeski.

Sigurno je mnoštvo na te riječi zanijemilo od iznenađenja, od straha, od čuda. Savršeni? Zar čovjek može biti savršen! Pa još k tome savršen kao vječni Otac.

Mnoštvo je zastalo nad tom rečenicom. Ali ne samo mnoštvo židovskog puka pred kojim je propovijedao Gospodin.

Pred tom rečenicom zastala su sva vremena, svi milijuni i milijarde duša kroz vjekove. Jer za sva vremena je ta rečenica izrečena. Svima je taj govor upravljen. Pa i nama koji smo se rodili skoro 2000 godina iza Propovijedi na gori.

Budite savršeni – to je i naš poziv.

Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski – to je životni smisao i svakoga nas i našega životnog djela.
Budite savršeni – budite sveti!

To je prvo, što moramo obnoviti u sebi na početku nove godine.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Marice Stanković Adventska čežnja. Dopuštenje nositelja prava (Suradnice Krista Kralja) za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi pročitajte na linku!