Čuvajte se dobacivanja usputnih primjedaba; lako u to upadamo. Recimo, na primjer, kažem ti neku laž i ti znaš da je to laž – i odmah kažeš da sam lažov. Možda sam odmah nakon što sam je izrekla shvatila to i ispričala se. Znate da je laž loša, ali ne znate zašto sam je izrekla. Ne mogu poreći da je [lagati] loše. Imajte taj stav: ne sudite, ni riječima, a čak ni mislima.

Jedna je sestra imala strašan jezik… [i] jednoga je dana opet planuo. Svi su se uzrujali. Pozvala sam je, a ona mi pokaza svoju bilježnicu – devetnaest se puta suzdržala – samo je jednom pala, no nitko nije vidio tih devetnaest, a svi su vidjeli pad. Prigovorili su joj i to joj je zasigurno pomoglo postati poniznijom. Možemo vidjeti pogreške, ali im nikada ne znamo razlog. Zato je Isus rekao da ne smijemo osuđivati. Nitko nije vidio borbu u srcu toga djeteta…

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Gdje je ljubav, ondje je i Bog”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.netViše o knjizi možete saznati na linku ovdje.