SNAŽNA PROPOVIJED ZAGREBAČKOG NADBISKUPA

Kardinal Josip Bozanić: Ovo je deset pravila kako se boriti protiv ‘Velikog Napasnika’

Nagovor kardinala Bozanića u kojem je upozorio na Sotonu i kako se boriti protiv njega…

Sotona, Đavao, Vrag, Veliki Napasnik, mnoga su imena za temeljnog antagonista u Svetom pismu, vječnog neprijatelja Isusa Krista, Crkve i svakog kršćanina. Njegova pojava, lažni sjaj i obećanja, intrigirala su stoljećima umjetnike, književnike, teologe i obične ljude. Neki su živote posvetili borbi protiv njega, dok su mu drugi poklonili svoju dušu. Njegova najveća pobjeda, kako se često može čuti, jest uvjeriti ljude da zapravo “ne postoji”. Tada njegov “rad” na propasti ljudskih duša prolazi nesmetano.

Nažalost, njegovu djelovanju pomogle su i određene crkvene i teološke struje koje su koncept sotone smatrale prevladanim, tumačeći ga kao simbolički koncept. Osobito je to vidljivo u današnje, postkoncilsko vrijeme.

Kako svaka akcija ima reakciju tako je i pitanje (ne)postojanja đavla proizvelo i radikalnu struju koja je njegovo djelovanje vidjelo posvuda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tamo gdje teološka negacija Sotone od strane nekih nije dovela do potpunog gubitka osjećaja za zlo kao osobu (kao u Zapadnoj Europi), prouzročila je vjerovanje (osobito među laicima) u njegovo stvarno postojanje pomiješano s praznovjerjem i/ili magijom. Bolesti su postale Đavao, egzorcizam i molitve oslobođenja postale su lijek. Nedostatak egzorcista je, pak, doveo do toga da se svatko smatrao egzorcistom.

Ti problemi vidljivi su danas (osobito u Europi, pa tako i kod nas), kao što su bili vidljivi i prije 15-ak godina kada se na njih, odličnom propovijedi, osvrnuo i kardinal Josip Bozanić.

U nagovoru, koji je na Cvjetnicu 2001. godine održao nakon pobožnosti križnog puta na Kalvariji na zagrebačkome Ksaveru, kardinal Bozanić dao je deset savjeta kako se boriti protiv đavla – “Velikog Napasnika” (referirajući se pritom na istoimenu knjigu Dionigija Tettamanzija), upozorivši također na pravi odnos vjernika prema postojanju zla.

Zagrebački nadbiskup prvo se osvrnuo na temeljnu istinu važnu svakom kršćaninu, a to je Isusova pobjeda nad “knezom svijeta” koja je “izvojevana jednom zauvijek u času u kojem se Isus dragovoljno predao u smrt da nam dade svoj život”.

“Tada je nastao sud ovome svijetu i knez ovoga svijeta ‘izbačen je van’ (Iv 12,31). Sveto pismo potvrđuje zlokobni utjecaj onoga koga Isus naziva ‘čovjekoubojicom od početka’ (Iv 8,44), koji je i Isusa pokušao odvratiti od poslanja koje je dobio od Oca. ‘Zato se pojavio Sin Božji da razori djela đavolska’ (1Iv 3,8)”, rekao je kardinal Bozanić, dodavši: “Draga braćo i sestre, Krist Isus razara djela đavolska. Isus Krist je na križu pobijedio kneza ovoga svijeta, đavla.”

“Ovih se dana u našoj javnost češće govori o sotoni i sotonizmu. Potrebno je priznati: svi mi osjećamo neki strah pred đavlom. Na tom području u naše vrijeme uočavamo dva suprotna smjera. S jedne strane neki ne žele govoriti o đavlu, čak mu pokušavaju nijekati postojanje. S druge pak strane svjedoci smo sve većeg zanimanja za tu misterioznu i tragičnu stvarnost našeg postojanja, za đavla. Sigurno da se u tom interesu često nalaze pomiješani: magija, boležljivosti, psihičke devijacije, praznovjerje, oblici manijaštva, kao i nedovoljno, odnosno iskrivljeno poznavanje kršćanske istine. Dakako da ima i onih koji se poput Nietzschea pozivaju na đavla kao na hrabrog heroja koji čezne za slobodom i ljepotom, odbacujući i kršeći svaku Božju zapovijed. Sve nas to potiče da nadvladamo strah i da s pouzdanjem tražimo istinu.”

Kardinal Bozanić poručio je kako je “potrebno doći do istine o napasniku, đavlu”,  a “tu istinu pruža nam Riječ Božja koja se utjelovila u Isusu”.

Zagrebački nadbiskup na kraju je propovijedi dao deset pravila za borbu protiv “Velikog Napasnika”, naglasivši kako je protiv Đavla potrebna “životna borba”.

Evo deset pravila za našu borbu protiv napasnika, đavla, po riječima kardinala Josipa Bozanića

  1. Nemoj zaboraviti da đavao postoji. On je “lažac i otac laži” (Iv 8,44). Prva laž kojom nas želi obmanuti jest da nas uvjeri da ne postoji.
  2. Nemoj zaboraviti da je đavao napasnik. On je napastovao Adama, Izraela i samog Isusa. On napastuje, stavlja na kušnju i potiče na zlo svakog čovjeka. Nemoj si umišljati da ćeš biti pošteđen ili da si neranjiv.
  3. Nemoj zaboraviti da je đavao veoma lukav i domišljat. On stalno vreba i postavlja zamamljive zamke kao što je to učinio i prvom čovjeku Adamu kojemu je pokazao zavodljive strane zabranjenog voća koje je “dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno” (Post 3,6).
  4. Bdij: u očima i u srcu. I budi čvrst: u duhu i životu. Prvi papa, sveti Petar, potiče nas: “Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre” (1 Pt 5,8). A apostol Pavao kaže: “Jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavolovim. Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništva, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate” (Ef 6,10-13).
  5. Čvrsto vjeruj u Kristovu pobjedu nad napasnikom. Ta te vjera čini sigurnim i nepokolebljivim nasuprot svih napasti. Krist je najjači. On je rekao: “Ako ja po Duhu Božjem izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje” (Mt 12,28).
  6. Imaj uvijek na pameti da te Krist čini dionikom svoje pobjede. Kao što je učio sveti Ćiril Jeruzalemski: “Krv žrtvovanog Jaganjca, Krist Isus je snaga koja tjera demone” (Mistagoška kateheza, 1). To je milost sakramenata, posebno Euharistije. To je milost koju nam pruža Crkva i u blagoslovinama, kao što je to blagoslovljena ili sveta voda.
  7. Slušaj Riječ Božju. Sveti Petar nasuprot đavlu kao “ričućem lavu” potiče nas: “Oprite mu se stameni u vjeri” (1 Pt 5,9). Vjera se rađa i hrani u slušanju Riječi Božje koja je “nozi mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi” (Ps 119,105).
  8. Budi ponizan i svjestan svoje krhkosti. S pouzdanjem se trebamo predavati Gospodinu koji je za nas molio ovako: “Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga” (Iv 17,15).
  9. Uvijek moli, bez prestanka moli. Borba i pobjeda u napasti moguća je samo pomoću molitve. Isus u molitvi pobjeđuje napasnika. On nam govori: “Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo” (Mt 26,41).
  10. Klanjaj se Gospodinu, Bogu svome, njega jedinoga časti i njemu jedinome služi.

“Tamo gdje raste dobro, slabi zlo; to je načelo i naravnog zakona. Sredina u kojoj je dobro u cijeni, u kojoj se o dobrim stvarima govori, u kojoj se dobra djela opaža i dobre vijesti prenose, slabi privlačnost zla. Na taj stil života potiče nas Isus kada kaže: “Gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce” (Mt 6,21). Draga braćo i sestre, Gospodin Isus koji briše naše krivnje i oprašta naše grijehe za nas je da nas zagovara i čuva protiv svih zamki Zloga. Stoga sa svetim apostolom Pavlom ponavljamo: “Što ćemo, dakle, na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?” zaključio je kardinal.

U vrijeme kada u Hrvatskoj nakon susreta sa sotonističkim sektama nestaju tinejdžeri ili kada se u nekim senzacionalističkim medijima sotonizam prikazuje kao nešto bezopasno, a sam Sotona postaje zanimljiv jedino kao još jedan izvor “klikova”, važno je podsjetiti na ovu, uvijek aktualnu, propovijed.

*Knjigu “Veliki Napasnik”, autora Dionigija Tettamanzija, na hrvatskom je jeziku objavila izdavačka kuća Verbum. Više o knjizi možete pročitati OVDJE.

Tino Krvavica | Bitno.net

Tekst se nastavlja ispod oglasa


Dragi čitatelji, ovisimo o vama i računamo na vas i vašu pomoć! Podržite naše djelovanje članstvom u Klubu prijatelja! Doznajte više na ovom linku!

 

Objavljeno: 3. siječnja 2018.

Možda vam se svidi