Poštovani!

Pretpostavljam da se tvoje pitanje odnosi na mogućnost spasenja tih ljudi.

S tim u vezi Crkva uči da Bog daje svakom čovjeku priliku, na njemu znan način, da se sjedini s vazmenim otajstvom muke, smrti i uskrsnuća našega Gospodina Isusa Krista te tako bude spašen. Nitko neće propasti, osim po odbacivanju Boga. One koji su, ne poznavajući Krista, a slijedeći svoju savjest, zapravo već živjeli ili sada žive u skladu s njegovim primjerom i naukom, nazivamo anonimnim kršćanima.

I sveti Pavao u Poslanici Rimljanima govori o spasenju pogana: „Uistinu, koji bez Zakona sagriješiše, bez Zakona će i propasti; i koji pod Zakonom sagriješiše, po Zakonu će biti suđeni. Ne, pred Bogom nisu pravedni slušatelji Zakona, nego – izvršitelji će Zakona biti opravdani. Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon: pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane. To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima“ (Rim 2,12–16).

Naš je Bog vjeran i pun ljubavi prema svakom svom stvorenju, osobito prema ljudima na njegovu sliku stvorenima. Stoga on hoće „da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine“ (1 Tim 2,4). Jedino što može spriječiti ostvarenje toga njegova plana jest zloupotrijebljena ljudska sloboda, a nipošto okolnosti nečijega rođenja ili života. Btb

don Damir

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Don Damir odgovara”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.